Reviderte lønnssatser i forskriftene om allmenngjøring av tariffavtaler som følge av mellomoppgjøret 2009

Reviderte lønnssatser 2009.

De nye satsene er:

 

Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1121 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

 

§ 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a)      For faglærte: kr. 142,75

b)      For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr. 128,50
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr. 133,50

c)      For arbeidstakere under 18 år: kr. 86,-

 

Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1122 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen

 

§ 4. Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg

1. Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg, jf. § 2 b), skal minst ha en lønn pr. time på:

a)      For faglærte: kr. 159,14

b)      For ufaglærte: kr. 135,37

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a)      For faglærte: kr. 23,87

b)      For ufaglærte: kr. 20,30

 

Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1123 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land

 

§ 5. Lønnsbestemmelser for arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien

1. Arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien, jf. § 3a), skal minst ha en lønn pr. time på:

a)      For faglærte: kr. 127,67

b)      For ufaglærte: kr. 121,90

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a)      For faglærte: kr. 25,53

b)      For ufaglærte: kr. 24,38

Bestemmelsen i nr. 2 gjelder ikke for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet.

 

§ 6. Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg

1. Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg, jf. § 3 c), skal minst ha en lønn pr. time på:

a)      For faglærte: kr. 159,14

b)      For ufaglærte: kr. 135,37

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a)      For faglærte: kr. 23,87

b)      For ufaglærte: kr. 20,30

 

Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1137 om delvis allmenngjoring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

 

§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstaker som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn pr. time på minst:

a)      kr 127,67 for faglærte.

b)      kr 121,90 for ufaglærte.

Med unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet skal det for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg til timelønnen på:

a)      kr 25,53 for faglærte.

b)      kr 24,38 for ufaglærte.

Til toppen