KTA 1

KTA 1 har koordineringsansvaret for arbeidet med beredskap, statsbudsjettet og det juridiske arbeidet i avdelingen.

Seksjonen har også ansvaret for statistikk, registerfeltet, analyse og koordinering av internasjonalt arbeid, i tillegg til etatsstyringsansvaret for Statens Helsetilsyn, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, statsforvalterne på departementets områder og eieroppfølgingen av NIOM AS.

Avdelingsdirektør er Øystein Gjeset Ellingsen.