KTA 2

KTA 2 har ansvar for innholdet i alle kommunale helse- og omsorgstjenester og offentlige tannhelsetjenester.

Som en del av dette har seksjonen koordineringsansvar for ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet og digitalisering i KTA.

Seksjonen koordinerer arbeidet med barn og unge, rus og rehabilitering i departementet. Prosjektene for allmennlegetjenesten og forebyggings- og behandlingsreformen ligger også i seksjonen.

Avdelingsdirektør er Maren Skaset.