Ivar Gullbrand Nyhus

Ivar Gullbrand Nyhus

Rådgiver i Enhet for privatrett

 

Hva ga deg lyst til å jobbe i Lovavdelingen?
Jeg var usikker på hva jeg ville gjøre etter studiet, men visste at jeg ville jobbe med varierte oppgaver innenfor ulike fagområder. Når det så ble lyst ut noen vikariater i Lovavdelingen, tenkte jeg at det hørtes spennende ut. Jeg hadde hørt en del om avdelingen, men siden jeg ikke hadde vært praktikant her, var jeg ikke helt sikker på hva arbeidet bestod av. Jeg forhørte meg om arbeidsoppgavene, og jeg fant raskt ut at jeg hadde lyst til å søke. Heldigvis fikk jeg jobben, og det har jeg vært veldig glad for.

«Hvis man er interessert i både juss og samfunn, er det vanskelig å tenke seg en mer spennende arbeidsplass.»
 

Hva liker du best ved jobben?
Jeg har hyggelige kollegaer, det er et godt arbeidsmiljø og arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende. Noen av oppgavene kan minne om det man gjør på studiet, for eksempel å utrede hvordan rettstilstanden er. Men ofte kan det være vel så spennende å vurdere hvordan rettstilstanden bør være, og ikke minst hvordan reglene best kan utformes. Det siste er en oppgave som det ikke er så mye fokus på under studiet, men som er spennende.

Det er også givende å være involvert i lovgivningsprosesser hele veien fra et politisk ønske eller en idé og til ikrafttredelse. Hvis man er interessert i både juss og samfunn, er det vanskelig å tenke seg en mer spennende arbeidsplass.

I Lovavdelingen har vi et dyktig og trivelig arbeidsmiljø. Det er en lav terskel for å banke på kontordøren til kollegaer, enten man trenger en faglig diskusjonspartner eller bare vil skravle. Jeg setter også pris på fleksible arbeidstidsordninger, trening i arbeidstiden og sosiale arrangementer.