Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven)

Klagesaker etter Enhetsregisterloven

 Klagesaker etter enhetsregisterloven:

Dato Navn Beskrivelse
15.11.2010 FAU Sandbakken barne- og ungdomskole FAU - juridisk person 
7.7.2011 Verkstedklubben Motor Pratt Whitney Norway Engine Center Lokal verkstedklubb - juridisk person
7.7.2011 FAU Kringler-Slattum barnehage FAU- juridisk person
1.3.2012 Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji

Registrering av endret styre etter generalforsamling

8.11.2011 Bangladesh Association Norway

Spørsmål om hvem som er medlemmer

31.10.2012 Naturphoton

Næringsvirksomhet eller hobbyvirksomhet.

27.2.2013 S.M.C. og Storoslo motorclub 

Klage på registrert endring av styre ble ikke tatt til følge.

23.8.2013 Apeltun Skoles Ugandakomité

Juridisk person.

16.10.2013 Syndin beitelag

Grensen mellom samvirkeforetak og forening. 

23.10.2013 Vereide beitelag

Grensen mellom samvirkeforetak og forening.

25.10.2013 Lyngreneset Grunneigarlag

Vedtektene er ikke i overensstemmelse med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper.

13.11.2013 Mostadmark og omegn beitelag

Grensen mellom samvirkeforetak og forening.

5.2.2014 Mo og Angedalen Storvald

Registreringsnekt som forening. Vedtektene ikke i samsvar med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper. 

6.2.2014 Vishwa Hindu Parishad Norway

Klage på registrering av nytt styre.

5.3.2014 Madda Walaabuu International Norge

Protokoll fra generalforsamling. 

10.3.2014

Bragernes Blå Kors Forening

To meldinger med motstridende innhold. Spørsmål om registreringsnekt iht. enhetsregisterloven § 19.

13.3.2014

Evrys Personalforening i Tungaveien 30, Trondheim

Ikke tillatt å bruke @ ("krøllalfa") i navn på enheter som skal registreres i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.

6.5.2014

Engevoldvegen

Nektet registrering som forening. Vedtektene ikke i samsvar med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper. Enhetens vedtekter og virksomhet tilsier at enheten er et samvirkeforetak etter samvirkeloven.

3.11.2014

Melfjordbotn Vannverk

Klage på nektet registrering som forening. Vedtektene vurdert ikke å være i samsvar med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper. Enhetens vedtekter og virksomhet tilsier at enheten er et samvirkeforetak etter samvirkeloven.

4.11.2014

Drammen Hindu Kultursenter

Klage på registrering av nytt styre. Klagen ble ikke tatt til følge. Departementet kan ikke ta stilling til foreningsinterne tvister.

19.12.2014

Ringerike og Hole Beitelag

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak.

7.1.2015

Øyestølheia Beitelag

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak.

8.1.2015

Lund Vestre Beitelag

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak.

16.1.2015

Gjerde Njøs Sankelag

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak. 

23.1.2015

Bolstad/Rasdal Sankelagsforening

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak. Uttalelse om forvaltningsmessig forskjellsbehandling.

29.2.2015

Ulleberg Grendevei

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble tatt til følge. Enheten oppfylte ikke vilkårene i samvirkeloven § 1 om at hovedformål skal ivareta økonomiske interesser eller samhandlingsvilkåret. Enhetens vedtekter var heller ikke i strid med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper.

2.2.2015

Jærtexel

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak.

11.2.2015

Hegge vegforening

Klage på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enhetens vedtekter tilsier at den i realiteten er et samvirkeforetak.

16.2.2015

Veilaget Lostølen-Sandodden

Klagen på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enheten var ikke å anse som samvirkeforetak, men oppfylte heller ikke de ulovfestede foreningsrettslige prinsippene.

17.2.2015

Søndre Bukkvollan Hytteforening

Klagen på nektet registrering som forening. Klagen ble ikke tatt til følge. Enheten var ikke å anse som samvirkeforetak, men oppfylte heller ikke de ulovfestede foreningsrettslige prinsippene.

24.2.2015

Norway Tent Pegging Federation

Klage på registrering av nytt styre. Klagen ble ikke tatt til følge. Departementet kan ikke ta stilling til foreningsinterne tivster.

23.4.2015

Veilaget Kampekleiva

Grensen mellom samvirkeforetak og forening. Vedtekene er ikke i overnsstemmelse med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper.