Høringer

Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. – endringer i statsborgerloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2015

Søket ditt gav 60 treff.