Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2020

Vår ref.: 20/3679

Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Departementet tar sikte på at de foreslåtte endringene i fosterhjemsforskriften trer i kraft i 2022, samtidig som lovendringene som følger av barnevernsreformen trer i kraft.

Høringsnotatet inneholder følgende forslag til endring i forskrift om fosterhjem:

 • Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring
 • Krav om at opplæringen som gis fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale retningslinjer
 • Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen
 • Undersøkelses- og opplysningsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune
 • Plikt for barnevernstjenesten til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem
 • Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene
 • Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre

Høringsfristen er mandag 21. desember 2020.

Høringsnotatet er å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør foreleggelse underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatet kan rettes til:

Arja Vara Skogholt, telefon 22 24 24 88 eller e-post arja-vara.skogholt@bfd.dep.no

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Arja Vara Skogholt

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

 

Adresseliste:

 

Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Pb. 5490 Majorstuen

0305

OSLO

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160

OSLO

Akershus fylkeskommune

Schweigaards gate 4

0185

OSLO

Alstahaug kommune

Rådhuset

8805

SANDNESSJØEN

Alta kommune

Pb. 1403

9506

ALTA

Alvdal kommune

 

2560

ALVDAL

Andøy kommune

Pb. 187

8483

ANDENES

Antirasistisk senter

Pb. 244 Sentrum

0103

OSLO

Arbeids- og sosialdepartementet

Pb. 8019 Dep

0030

OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Pb. 5 St. Olavs plass

0130

OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Pb. 1511 Vika

0117

OSLO

Aremark kommune

Rådhuset

1798

AREMARK

Arendal kommune

Pb. 780 Stoa

4809

ARENDAL

Asker kommune

Pb. 353

1372

ASKER

Askvoll kommune

Pb. 174

6988

ASKVOLL

Askøy kommune

Pb. 323

5323

KLEPPESTØ

Aukra kommune

 

6480

AUKRA

Aure kommune

Rådhuset

6690

AURE

Aurland kommune

Vangen 1

5745

AURLAND

Aurskog Høland kommune

Rådhusveien 3

1940

BJØRKELANGEN

Austevoll kommune

Kommunehuset

5392

STOREBØ

Austrheim kommune

Sætremarka 2

5943

AUSTRHEIM

Averøy kommune

Bruhagen

6538

AVERØY

Balsfjord kommune

Rådhusgata 11

9050

STORSTEINNES

Bamble kommune

Pb. 80

3993

LANGESUND

Bardu kommune

Pb. 401

9365

BARDU

Barn av rusmisbrukere - BAR

Kongens gt. 2

0153

OSLO

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Midt-Norge

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Nord

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Vest

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region øst

Pb. 2233

3103

TØNSBERG

Barneombudet

Pb. 8889 Youngstorget

0028

OSLO

Barnesakkyndig kommisjon

c/o Statens sivilrettsforvaltning

0125

OSLO

Batteriet Oslo

 

0177

OSLO

Beiarn kommune

 

8110

MOLDJORD

Bergen kommune

Pb. 7700

5020

BERGEN

Berlevåg kommune

Torget 4

9980

BERLEVÅG

Bindal kommune

Bindal Rådhus

7980

TERRÅK

Birkenes kommune

Pb. 115

4795

BIRKELAND

Bjerkreim kommune

Pb. 17

4389

VIKESÅ

Bjugn kommune

Rådhuset

7160

BJUGN

Bodø kommune

Pb. 319

8001

BODØ

Bodø kommune

Barneverntjenesten

8001

BODØ

Bokn kommune

Boknatunvegen 13

5561

BOKN

Bremanger kommune

Pb. 104

6721

SVELGEN

Brønnøy kommune

Rådhuset

8905

BRØNNØYSUND

Buskerud fylkeskommune

Pb. 3563

3007

DRAMMEN

Bygland kommune

 

4745

BYGLAND

Bykle kommune

Rådhuset

4754

BYKLE

Bærum kommune

 

1304

SANDVIKA

Bø kommune

Rådhuset

8475

STRAUMSJØEN

Bømlo kommune

Rådhuset

5430

BREMNES

Båtsfjord kommune

Pb. 610

9991

BÅTSFJORD

Datatilsynet

Pb. 8177 Dep

0034

OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den norske dommerforening

c/o Norges Juristforbund

0164

OSLO

Den norske jordmorforening

Grensen 9 A

0159

OSLO

Den Norske Legeforening

Pb. 1152 Sentrum

0107

OSLO

Den norske tannlegeforening

Pb. 2073 Vika

0125

OSLO

Diakonhjemmet høgskole

 

 

 

Domstoladministrasjonen

Pb. 5678 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Dovre kommune

Kongsvegen 4

2662

DOVRE

Drammen kommune

Engene 1

3008

DRAMMEN

Drangedal kommune

Gudbrandsvei 7

3750

DRANGEDAL

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311

BRØSTADBOTN

Dønna kommune

Solfjellsjøen

8820

DØNNA

Eidfjord kommune

Simadalsvegen 1

5783

EIDFJORD

Eidskog kommune

Pb. 94

2230

SKOTTERUD

Eidsvoll kommune

Rådhusgt. 1

2080

EIDSVOLL

Eigersund kommune

Pb. 580

4379

EGERSUND

Elevorganisasjonen

Kolstadgt. 1

0652

OSLO

Elverum kommune

Pb. 403

2418

ELVERUM

Enebakk kommune

Prestgårdsveien 4

1912

ENEBAKK

Engerdal kommune

Engerdalsveien 1794

2440

ENGERDAL

Etne kommune

Pb. 54

5591

ETNE

Etnedal kommune

Kyrkjevegen 10

2890

ETNEDAL

Evenes kommune

Pb. 43

8539

BOGEN I OFOTEN

Evje og Hornnes kommune

Kasernevegen 19

4735

EVJE

Fagforbundet

Pb. 7003 St. Olavsplass

0130

OSLO

Familiekanalen

 

 

 

Farsund kommune

Pb. 100

4552

FARSUND

Fauske kommune

Pb. 93

8201

FAUSKE

Fedje kommune

Stormarkvegen 49

5947

FEDJE

Fellesorganisasjonen

Pb. 4693 Sofienberg

0506

OSLO

Finansdepartementet

Pb. 8008 Dep

0030

OSLO

Finnmark fylkeskommune

Fylkeshuset

9815

VADSØ

Fitjar kommune

Pb. 83

5418

FITJAR

Fjaler kommune

Pb. 54

6961

DALE I SUNNFJORD

Flakstad kommune

 

8380

RAMBERG

Flatanger kommune

 

7770

FLATANGER

Flekkefjord kommune

Kirkegt. 50

4400

FLEKKEFJORD

Flesberg kommune

Postmottak, Kommunehuset

3623

LAMPELAND

Flå kommune

Kommunehuset

3539

FLÅ

Folkehelseinstituttet

Postboks 222 Skøyen

0213

OSLO

Folldal kommune

 

2580

FOLLDAL

Fontenehus Norge

Hagegt. 25

0653

OSLO

Forandringsfabrikken

Øvre Vollgt. 9

0158

OSLO

Foreldreutvalget for barnehager

 

 

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Pb. 9360 Grønland

0135

OSLO

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Pb. 189

4339

ÅLGÅRD

Forum for barnekonvensjonen

Sanne Hofman

 

 

Fredrikstad kommune

Pb. 1405

1602

FREDRIKSTAD

Frelsesarmeen

Pb. 6866 St.Olavs plass

0130

OSLO

Frogn kommune

Pb. 10

1441

DRØBAK

Froland kommune

Frolandsveien 995

4820

FROLAND

Frosta kommune

Alstad

7633

FROSTA

Frøya kommune

Pb. 152

7261

SISTRANDA

Fylkesmannen i Agder

Pb. 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Agder

Pb. 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Innlandet

Pb. 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Innlandet

Pb. 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Pb. 2520

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Pb. 2520

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Statens hus

8002

BODØ

Fylkesmannen i Nordland

Statens hus

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Pb. 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Pb. 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Rogaland

Pb. 59

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Rogaland

Pb. 59

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus, Damsveien 1

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus, Damsveien 1

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Trøndelag

Pb. 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Trøndelag

Pb. 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Pb. 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Pb. 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestland

Pb. 7310

5020

BERGEN

Fylkesmannen i Vestland

Pb. 7310

5020

BERGEN

Fyresdal kommune

 

3870

FYRESDAL

Gamvik kommune

Pb. 174

9770

MEHAMN

Gausdal kommune

Vestringsvegen 8

2651

ØSTRE GAUSDAL

Gildeskål kommune

Pb. 54

8138

INNDYR

Giske kommune

Rådhuset

6050

VALDERØY

Gjemnes kommune

Rådhuset

6631

BATNFJORDSØRA

Gjerdrum kommune

Pb. 10

2024

GJERDRUM

Gjerstad kommune

Kommunehuset

4980

GJERSTAD

Gjesdal kommune

Rettedalen 1

4330

ÅLGÅRD

Gjøvik kommune

Pb. 630

2810

GJØVIK

Gloppen kommune

Grandavegen 9

6823

SANDANE

Gol kommune

Kommunehuset, Gamleveien 4

3550

GOL

Gran kommune

Rådhusvegen 39

2770

JAREN

Grane kommune

Industriveien 2

8680

TROFORS

Gratangen kommune

Årstein

9470

GRATANGEN

Grimstad kommune

Pb. 123

4891

GRIMSTAD

Grong kommune

Pb. 162

7871

GRONG

Grue kommune

Pb. 173

2261

KIRKENÆR

Gulen kommune

Eivindvikvegen 1119

5966

EIVINDVIK

Hadsel kommune

Rådhusgt. 5

8450

STOKMARKNES

Halden kommune

Pb. 150

1751

HALDEN

Hamar kommune

Pb. 4063

2306

HAMAR

Hamarøy kommune

Oppeid

8294

HAMARØY

Hammerfest kommune

Pb. 1224

9616

HAMMERFEST

Hareid kommune

Rådhusplassen 5

6060

HAREID

Harstad kommune

 

9479

HARSTAD

Hasvik Kommune

Pb. 43

9593

BREIVIKBOTN

Hattfjelldal Kommune

O.T. Olsensvei 3 A

8690

HATTFJELLDAL

Haugesund kommune

Pb. 2160

5504

HAUGESUND

Hedmark fylkeskommune

Pb. 4404 Bedriftssenteret

2325

HAMAR

Helse Midt-Norge RHF

Pb. 464

7501

STJØRDAL

Helse Nord RHF

 

8038

BODØ

Helse Sør-Øst RHF

Pb. 404

2303

HAMAR

Helse Vest RHF

Pb. 303 Forus

4066

STAVANGER

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130

OSLO

Hemnes kommune

Sentrumsveien 1

8646

KORGEN

Hemsedal kommune

 

3560

HEMSEDAL

Herøy kommune

Silvalveien 1

8850

HERØY

Herøy kommune

Pb. 274

6099

FOSNAVÅG

Hitra kommune

Fillan

7240

HITRA

Hjartdal Kommune

 

3692

SAULAND

Hjelmeland kommune

Kommunehuset

4130

HJELMELAND

Hol kommune

Ålmannvegen 8

3576

HOL

Hole kommune

Viksveien 30

3530

RØYSE

Holmestrand kommune

Pb. 312

3081

HOLMESTRAND

Holtålen kommune

Bakkavegen 1

7380

ÅLEN

Hordaland fylkeskommune

Pb. 7900

5020

BERGEN

Horten kommune

Pb. 10

3191

HORTEN

Hovedorganisasjonen Virke

Pb. 2900 Solli

0230

OSLO

Hurdal kommune

Minneåsvegen 3

2090

HURDAL

Hvaler kommune

Storveien 32

1680

SKJÆRHALLEN

Hyllestad kommune

Kommunehuset

6957

HYLLESTAD

Hægebostad kommune

Birkeland

4595

TINGVATN

Høgskolen i Innlandet

Pb. 400

2418

ELVERUM

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

 

 

 

Høgskolen i Sørøst-Norge

 

 

 

Høgskolen i Volda

Pb. 500

6101

VOLDA

Høgskolen i Østfold

Pb. 700

1757

HALDEN

Høgskulen på Vestlandet

Pb. 7030

5020

BERGEN

Høyanger kommune

Pb. 159

6991

HØYANGER

Høylandet kommune

 

7977

HØYLANDET

Hå kommune

Rådhusgt. 8

4360

VARHAUG

Ibestad kommune

Kommunehuset

9450

HAMNVIK

Inderøy kommune

Vennalivegen 7

7670

INDERØY

Innvandrernes landsorganisasjon

Motzfeldtsgt. 1

0187

OSLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Pb. 8059  Dep

0031

OSLO

Iveland kommune

Birketveit

4724

IVELAND

Jevnaker kommune

Kirkegt. 6

3520

JEVNAKER

Juridisk rådgivning for kvinner

Skippergt. 23

0154

OSLO

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Skippergt. 23

0154

OSLO

Jussformidlingen i Bergen

Sydneshaugen 10

5007

BERGEN

Jusshjelpa i Nord-Norge

Breivika senter

9037

TROMSØ

Jusshjelpa Midt-Norge

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Pb. 8005 Dep

0030

OSLO

Karasjok kommune

Rådhusgt. 4

9730

KARASJOK

Karlsøy kommune

 

9130

HANSNES

Karmøy kommune

Rådhuset

4250

KOPERVIK

Kautokeino kommune

Bredbuktnesveien 6

9520

KAUTOKEINO

Kirkens bymisjon - Bergen

Kong Oscars gt. 5

5017

BERGEN

Kirkens bymisjon - Oslo

Tollbugt. 3

0152

OSLO

Klepp kommune

Pb. 25

4358

KLEPPE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsministeren

0032

OSLO

Kommunesektorens organisasjon

Pb. 1378 Vika

0114

OSLO

Kompetanse Norge

 

 

 

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

 

 

 

Kongsberg kommune

Pb. 115

3602

KONGSBERG

Kongsvinger kommune

Fjellgt. 2

2226

KONGSVINGER

Kragerø kommune

Pb. 128

3791

KRAGERØ

Kriminalomsorgsdirektoratet

Pb. 694

4305

SANDNES

Krisesentersekretariatet

Karl Johans gt. 16b

0154

OSLO

Kristiansand kommune

Pb. 417 Lund

4604

KRISTIANSAND

Kristiansund kommune

Pb. 178

6501

KRISTIANSUND N

Kristne friskolers forbund

Storgt. 10 B

0155

OSLO

Krødsherad kommune

 

3536

NORESUND

Kulturdepartementet

Pb. 8030 Dep

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsministeren

0032

OSLO

Kvinesdal kommune

Nesgt. 11

4480

KVINESDAL

Kvinnherad kommune

Rådhuset, Rosendalsvegen 10

5470

ROSENDAL

Kviteseid kommune

Kviteseidsgt. 13

3850

KVITESEID

Kvitsøy kommune

Kommunehusveien 6

4180

KVITSØY

Kvæfjord kommune

Bygdeveien 26

9475

BORKENES

Kvænangen kommune

Rådhuset

9161

BURFJORD

Kåfjord kommune

Pb. 74

9148

OLDERDALEN

Landsforeningen for barnevernsbarn

Stortorvet 10

0155

OSLO

Landsgruppen av helsesøstre

Norsk sykepleierforbund

0104

OSLO

Landsorganisasjonen for romanifolket

c/o Linda M. Aleksandersen

4620

KRISTIANSAND S

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Larvik kommune

Pb. 2020

3255

LARVIK

Lavangen kommune

Nessveien 7

9357

TENNEVOLL

Lebesby kommune

Pb. 38

9790

KJØLLEFJORD

Leirfjord kommune

Kommunehuset

8890

LEIRFJORD

Leka kommune

 

7994

LEKA

Lesja kommune

 

2665

LESJA

Levanger kommune

Levanger rådhus, Håkon Den Godes gt. 30

7600

LEVANGER

Lier kommune

Pb. 205

3401

LIER

Lierne kommune

 

7882

NORDLI

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Pb. 9297 Grønland

0134

OSLO

Lillehammer kommune

Pb. 986

2626

LILLEHAMMER

Lillesand kommune

Pb. 23

4791

LILLESAND

Lindesnes kommune

Pb. 183 Vigeland

4524

LINDESNES

Lom kommune

Midtgard

2686

LOM

Longyearbyen lokalstyre

Pb. 350

9171

LONGYEARBYEN

Loppa kommune

Parkveien 1/3

9550

ØKSFJORD

Lund kommune

Moiveien 9

4460

MOI

Lunner kommune

Sandsvegen 1

2740

ROA

Lurøy kommune

Rådhuset

8766

LURØY

Luster kommune

Rådhuset

6868

GAUPNE

Lyngdal kommune

Pb. 353

4577

LYNGDAL

Lyngen kommune

Kjosveien 12

9060

LYNGSEIDET

Lærdal kommune

Pb. 83

6886

LÆRDAL

Lærernes Yrkesforbund i Delta

 

0134

OSLO

Lødingen kommune

Pb. 83

8411

LØDINGEN

Lørenskog kommune

Pb. 3004

1471

LØRENSKOG

Løten kommune

Pb. 113

2340

LØTEN

Malvik kommune

Pb. 140

7551

HOMMELVIK

Marker kommune

Pb. 114

1871

ØRJE

Masfjorden kommune

Austfjordvegen 2724

5981

MASFJORDNES

Melhus kommune

Rådhusveien 2

7224

MELHUS

Meløy kommune

Gammelveien 5

8150

ØRNES

Mental helse ungdom

Storgt. 38

0182

OSLO

Meråker kommune

 

7530

MERÅKER

Midtre Gauldal kommune

Rørosveien 11

7290

STØREN

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Pb. 1749 Vika

0121

OSLO

Modalen kommune

Pb. 44

5729

MODALEN

Modum kommune

Pb. 38

3371

VIKERSUND

Molde kommune

Rådhusplassen 1

6413

MOLDE

Moskenes kommune

 

8390

REINE

Moss kommune

Pb. 175

1501

MOSS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset, Julsundvegen 9

6404

MOLDE

Målselv kommune

Kommunehuset

9321

MOEN

Måsøy kommune

Torget 1

9690

HAVØYSUND

Namsos kommune

Pb. 333 Sentrum

7801

NAMSOS

Namsskogan kommune

 

7890

NAMSSKOGAN

Nannestad kommune

Teiealleen 31

2030

NANNESTAD

Narvik kommune

Kongensgt. 45

8512

NARVIK

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Pb. 181 Nydalen

0409

OSLO

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Pb. 1708 Vika

0121

OSLO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet - storbyuniversitetet

0130

OSLO

Nes kommune - Akershus

Pb. 114

2151

ÅRNES

Nesna kommune

Moveien 24

8700

NESNA

Nesodden kommune

Pb. 123

1451

NESODDTANGEN

Nesseby kommune

Rådhus

9840

VARANGERBOTN

Nissedal kommune

 

3855

TREUNGEN

Nittedal kommune

Pb. 63

1483

HAGAN

Nome kommune

Ringsevja 30

3830

ULEFOSS

Nord universitet

Pb. 1490

8049

BODØ

Nord-Aurdal kommune

Pb. 143

2901

FAGERNES

Nord-Fron kommune

Nedregt. 50

2640

VINSTRA

Nordisk samisk institutt (NSI)

Sámi allaskuvla / Sámi University College

9520

KAUTOKEINO

Nordkapp kommune

Pb. 403

9751

HONNINGSVÅG

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Nord-Odal kommune

Administrasjonshuset, Herredsvegen 2

2120

SAGSTUA

Nordre Land kommune

Pb. 173

2882

DOKKA

Nordreisa kommune

Pb. 174

9156

STORSLETT

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Pb. 2560

7735

STEINKJER

Nore og Uvdal kommune

Sentrum 16

3630

RØDBERG

Norges forskningsråd

Pb. 564

1327

LYSAKER

Norges Juristforbund

Kr. Augustsgt. 9

0164

OSLO

Norges Kvinne- og familieforbund

Stortingsgt. 12

0161

OSLO

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Pb. 299 Sentrum

0103

OSLO

Norges Røde Kors

Pb. 1 Grønland

0133

OSLO

Norges Røde Kors Ungdom

Pb. 1 Grønland

0133

OSLO

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

7491

TRONDHEIM

Norsk barnevernlederorganisasjon

c/o Gunnar Toresen

4009

STAVANGER

Norsk barnevernsamband

Storgt. 10 A

0155

OSLO

Norsk Folkehjelp

Pb. 8844 Youngstorget

0028

OSLO

Norsk fosterhjemsforening

Storgt. 10 A

0155

OSLO

Norsk Innvandrerforum

Pb. 32 Romsås

0907

OSLO

Norsk lektorlag

MBE 326

0028

OSLO

Norsk Montessoriforbund

Pb. 68

1321

STABEKK

Norsk Psykologforening

Pb. 419 Sentrum

0103

OSLO

Norsk Senter for Barneforskning

NTNU

7491

TRONDHEIM

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Oslo

0130

OSLO

Norsk sykepleierforbund

Pb. 456 Sentrum

0104

OSLO

Norsk Tannpleierforening

Pb. 9202 Grønland

0134

OSLO

Norsk Tjenestemannslag

Møllergt. 10

0179

OSLO

Norske fag- og friskolers landsforbund

Pb. 84 Laksevåg

5847

BERGEN

Notodden kommune

Pb. 193

3672

NOTODDEN

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Pb. 7053 Majorstuen

0306

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Pb. 8090 Dep

0032

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pb. 5250 Majorstua

0303

OSLO

Oppdal kommune

Inge Krokannsveg 2

7340

OPPDAL

Oppland fylkeskommune

Pb. 988

2626

LILLEHAMMER

Organisasjonen for barnevernsforeldre

c/o Organisasjonen for Voksne for Voksne for barn

0155

OSLO

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Pb. 4633 Sofienberg

0506

OSLO

Os kommune

Rytrøa 14

2550

OS I ØSTERDALEN

Osen kommune

 

7740

STEINSDALEN

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

OsloMet - storbyuniversitetet

Pb. 4 St. Olavs plass

0130

OSLO

Osterøy kommune

Hatland

5282

LONEVÅG

Overhalla kommune

 

7863

OVERHALLA

Pasient- og brukarombodet i Hordaland

Vaskerelven 39

5014

BERGEN

Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal

Astrupsgt. 9

6509

KRISTIANSUND N

Pasient- og brukarombodet i Rogaland

Pb. 8100

4068

STAVANGER

Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane

Storehagen 1B

6800

FØRDE

Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder

Pb. 788 Stoa

4809

ARENDAL

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pb. 1637

3007

DRAMMEN

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Hamnegt. 3

9600

HAMMERFEST

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Pb. 4326

2308

HAMAR

Pasient- og brukerombudet i Nordland

Statens hus

8002

BODØ

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Pb. 2568

7735

STEINKJER

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Lille Grensen 7

0159

OSLO

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag

Kjøpmannsgt. 57

7011

TRONDHEIM

Pasient- og brukerombudet i Telemark

Pb. 2632 Kjørbekk

3702

SKIEN

Pasient- og brukerombudet i Troms

Pb. 6603

9296

TROMSØ

Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder

Pb. 522

4605

KRISTIANSAND S

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Pb. 2104

3103

TØNSBERG

Pasient- og brukerombudet i Østfold

Pb. 75

1501

MOSS

Politidirektoratet

Pb. 8051 Dep

0031

OSLO

Porsanger kommune

Rådhuset

9712

LAKSELV

Porsgrunn kommune

Pb. 128

3901

PORSGRUNN

Press - Redd Barna Ungdom

Pb. 6902 St. Olavs plass

0130

OSLO

Private barnehagers landsforbund

Prinsensgt. 91

8003

BODØ

Rakkestad kommune

Pb. 264

1891

RAKKESTAD

Rana kommune

Pb. 173

8601

MO I RANA

Randaberg kommune

Randabergveien 370

4070

RANDABERG

Rauma kommune

Vollan 8A

6300

ÅNDALSNES

Redd Barna

Pb. 6902 St. Olavsplass

0130

OSLO

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge

Det medisinske fakultet

7491

TRONDHEIM

traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord Regionalt ressurssenter om vold

Universitetssykehuset Nord-Norge

9291

TROMSØ

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør

Pb. 4623 Nydalen

0405

OSLO

Regjeringsadvokaten

Pb. 8012 Dep

0030

OSLO

Rendalen kommune

 

2485

RENDALEN

Rennebu kommune

Myrveien 1, Berkåk

7391

RENNEBU

Riksrevisjonen

Pb. 6835 St. Olavs pl.

0130

OSLO

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657

RINDAL

Ringebu kommune

Hanstadgt. 4

2630

RINGEBU

Ringerike kommune

Pb. 123 sentrum

3502

HØNEFOSS

Ringsaker kommune

Pb. 13

2381

BRUMUNDDAL

Risør kommune

Pb. 158

4952

RISØR

Rogaland fylkeskommune

Pb. 130

4001

STAVANGER

Rollag kommune

 

3626

ROLLAG

Rælingen kommune

Pb. 100

2025

FJERDINGBY

Rødøy kommune

Kommunehuset, Vågaholmen

8185

VÅGAHOLMEN

Røros kommune

Bergmannsgt. 19

7374

RØROS

Røst kommune

 

8064

RØST

Røyrvik kommune

 

7898

LIMINGEN

Råde kommune

Postmottak

1640

RÅDE

Rådet for psykisk helse

Pb. 817 Sentrum

0104

OSLO

Salangen kommune

Pb. 77

9355

SJØVEGAN

Saltdal kommune

 

8250

ROGNAN

Sametinget

Ávjovárgeaidnu 50

9730

KARASJOK

Samnanger kommune

Tyssevegen 217

5650

TYSSE

Sande kommune

 

6084

LARSNES

Sandefjord kommune

Pb. 2025

3202

SANDEFJORD

Sandnes kommune

Pb. 583

4305

SANDNES

Sarpsborg kommune

Pb. 237

1702

SARPSBORG

Sauda kommune

Pb. 44

4201

SAUDA

Sekretariatet for konfliktrådene

Pb. 8028 Dep

0030

OSLO

Sel kommune

Hansensgt. 9

2670

OTTA

Selbu kommune

Gjelbakken 15

7580

SELBU

Seljord kommune

Brøløsvegen 13A

3840

SELJORD

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Pb. 6856 St. Olavs plass

0130

OSLO

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Akersgt. 1

0158

OSLO

Sigdal kommune

 

3350

PRESTFOSS

Siljan kommune

Pb. 16

3749

SILJAN

Sirdal kommune

 

4440

TONSTAD

Sivilombudsmannen

Pb. 3 Sentrum

0101

OSLO

Skaun kommun

Rådhuset

7353

BØRSA

Skien kommune

Pb. 158

3701

SKIEN

Skiptvet kommune

Pb. 115

1806

SKIPTVET

Skjervøy kommune

Pb. 145

9189

SKJERVØY

Skjåk kommune

Moavegen 30

2690

SKJÅK

Skolelederforbundet

Pb. 431 Sentrum

0103

OSLO

Skolenes Landsforbund

Pb. 8783 Youngstorget

0028

OSLO

Smøla kommune

Hopen

6571

SMØLA

Snåsa kommune

Sentrum

7760

SNÅSA

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeshuset, Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Sogndal kommune

Pb. 153

6851

SOGNDAL

Sokndal kommune

Gamleveien 20

4380

 

Sola kommune

Pb. 99

4097

SOLA

Solund kommune

 

6924

HARDBAKKE

Sortland kommune

Pb. 117

8401

SORTLAND

SOS Barnebyer Norge

Pb. 733 Sentrum

0105

OSLO

Stange kommune

Pb. 214

2336

STANGE

Statens barnehus Bergen

Pb. 85

6901

FLORØ

Statens barnehus Bodø

Storgt. 6

8006

BODØ

Statens barnehus Hamar

Pb. 335

2303

HAMAR

Statens barnehus Kristiansand

Pb. 135

4662

KRISTIANSAND S

Statens barnehus Moss

Welhavens gt. 2

1530

MOSS

Statens barnehus Oslo

Pb. 2093 Vika

0125

OSLO

Statens barnehus Sandefjord

Skiringssalveien 20

3208

SANDEFJORD

Statens barnehus Stavanger

Pb. 240

4001

STAVANGER

Statens barnehus Tromsø

Pb. 6132

9291

TROMSØ

Statens barnehus Trondheim

Pb. 2475 Torgarden

7005

TRONDHEIM

Statens barnehus Ålesund

Parkgt. 3

6003

ÅLESUND

Statens helsetilsyn

Pb. 231 Skøyen

0213

OSLO

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Pb. 8113 Dep

0032

OSLO

Statens sivilrettsforvaltning

Pb. 8027 Dep

0030

OSLO

Statistisk sentralbyrå

Pb. 8131  Dep

0033

OSLO

Stavanger kommune

Pb. 8001

4068

STAVANGER

Steigen kommune

Rådhuset

8283

LEINESFJORD

Steinerskoleforbundet

Josefinesgt. 12

0351

OSLO

Steinkjer kommune

Pb. 2530

7729

STEINKJER

Stendi AS

Pb. 3003 Elisenberg

0207

OSLO

Stiftelsen Barnas Rettigheter

Postboks 156 Vinderen

0319

OSLO

Stiftelsen Kirkens familievern

Hartvig Halvorsensvei 5

0370

OSLO

Stiftelsen menneskerettighetshuset

Kirkegt. 5

0153

OSLO

Stiftelsen Rettferd for taperne

Storgt. 26

2870

DOKKA

Stjørdal kommune

Pb. 133

7501

STJØRDAL

Stord kommune

Pb. 304

5402

STORD

Stor-Elvdal kommune

Pb. 85

2481

KOPPANG

Storfjord kommune

Hatteng

9046

OTEREN

Strand kommune

Pb. 115

4126

JØRPELAND

Stranda kommune

Øyna 13

6200

STRANDA

Stryn kommune

Tonningsgt. 4

6783

STRYN

Sula kommune

Sloghaugvegen 13

6039

LANGEVÅG

Suldal kommune

Eidsveien 7

4230

SAND

Sunndal kommune

Pb. 94

6601

SUNNDALSØRA

Surnadal kommune

Bårdshaugvegen 1

6650

SURNADAL

Sveio kommune

Pb. 40

5559

SVEIO

Sykkylven kommune

Rådhuset, Kyrkjevegen 62

6230

SYKKYLVEN

Sysselmannen på Svalbard

Pb. 633

9171

LONGYEARBYEN

Søgne kommune

Pb. 1051

4682

SØGNE

Sømna kommune

Vik

8920

SØMNA

Søndre Land kommune

Hovsbakken 1

2860

HOV

Sør-Aurdal kommune

Tingvollbakkin 15

2930

BAGN

Sørfold kommune

Rådhuset

8226

STRAUMEN

Sør-Fron kommune

Kommunevegen 1

2647

SØR-FRON

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2

2100

SKARNES

Sørreisa kommune

Storveien 20

9310

SØRREISA

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Pb. 2350 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Sør-Varanger kommune

Pb. 406

9915

KIRKENES

Tana kommune

Rådhusveien 24

9845

TANA

Taternes landsforening

Glommengt. 29

2211

KONGSVINGER

Time kommune

Pb. 38

4349

BRYNE

Tingvoll kommune

Midtvågvegen 2

6630

TINGVOLL

Tinn kommune

Pb. 14

3661

RJUKAN

Tjeldsund kommune

 

9444

HOL I TJELDSUND

Tokke kommune

Storvegen 60

3880

DALEN

Tolga kommune

Kommunehuset

2540

TOLGA

Troms fylkeskommune

Pb. 6600

9296

TROMSØ

Tromsø kommune

Pb. 6900

9299

TROMSØ

Trondheim kommune

Pb. 2300 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Trygderetten

Pb. 4724 Nydalen

0484

OSLO

Trysil kommune

Pb. 200

2421

TRYSIL

Træna kommune

 

8770

TRÆNA

Tvedestrand kommune

Pb. 38

4901

TVEDESTRAND

Tydal kommune

 

7590

TYDAL

Tynset kommune

Rådhuset

2500

TYNSET

Tysnes kommune

Rådhuset

5685

UGGDAL

Tysvær kommune

Pb. 94

5570

AKSDAL

Tønsberg kommune

Pb. 2410

3104

TØNSBERG

UIT - Norges arktiske universitetet

Pb. 6050 Langnes

9037

TROMSØ

Ullensaker kommune

Pb. 470

2051

JESSHEIM

Ulstein kommune

Pb. 143

6067

ULSTEINVIK

Uni Research Helse

Nygårdsgaten 112-114

5008

BERGEN

UNICEF Norge

Pb. 438 Sentrum

0103

OSLO

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgt. 2

0158

OSLO

Universitetet i Agder

Pb. 422

4604

KRISTIANSAND

Universitetet i Bergen

Pb. 7800

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Pb. 1072 Blindern

0316

OSLO

Universitetet i Stavanger

 

4036

STAVANGER

Universitetet i Sørøst-Norge

Pb. 235

3603

KONGSBERG

Universitets- og høgskolerådet

Stortorvet 2

0155

OSLO

Utdanningsdirektoratet

Pb. 9359 Grønland

0135

OSLO

Utdanningsforbundet

Pb. 9191 Grønland

0134

OSLO

Utenriksdepartementet

Pb. 8114 Dep

0032

OSLO

Utlendingsdirektoratet

Pb. 8108 Dep

0032

OSLO Dep

Utlendingsnemnda

Pb. 8165 Dep

0034

OSLO

Utsira kommune

Pb. 63

5547

UTSIRA

Vadsø kommune

Pb. 614

9811

VADSØ

Vaksdal Kommune

Konsul Jebsensgt. 16

5722

DALEKVAM

Valle kommune

Pb. 4

4747

VALLE

Vang kommune

Kommunehuset, Tyinvegen 5161

2975

VANG I VALDRES

Vanylven kommune

Rådhuset

6143

FISKÅ

Vardø kommune

Pb. 292

9950

VARDØ

Vefsn kommune

Pb. 560

8651

MOSJØEN

Vega kommune

Rådhuset

8980

VEGA

Vegårshei kommune

 

4985

VEGÅRSHEI

Velferdsalliansen

Storgt. 28 B

0184

OSLO

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet

0130

OSLO

Vennesla kommune

Pb. 25

4701

VENNESLA

Verdal kommune

Johannes Brunsgt. 2

7650

VERDAL

Vest Agder fylkeskommune

Pb. 517 Lund

4605

KRISTIANSAND

Vestby kommune

Pb. 144

1541

VESTBY

Vestnes kommune

Rådhuset

6390

VESTNES

Vestre Slidre kommune

Slidrevegen 16

2966

SLIDRE

Vestre Toten kommune

Pb. 84

2831

RAUFOSS

Vestvågøy kommune

Pb. 203

8376

LEKNES

Vevelstad kommune

Rådhuset

8976

VEVELSTAD

VID vitenskapelige høgskole

Pb. 184 Vinderen

0319

OSLO

Vik kommune

Pb. 134

6891

VIK I SOGN

Vindafjord kommune

Rådhuset

5580

ØLEN

Vinje kommune

Vinjevegen 192

3890

VINJE

Voksne for barn

Stortorvet 10

0155

OSLO

Volda kommune

Stormyra 2

6100

VOLDA

Voss kommune

Pb. 145

5701

VOSS

Værøy kommune

Rådhuset

8063

VÆRØY

Vågan kommune

Storgt. 29

8305

SVOLVÆR

Vågå kommune

Edvard Storms veg 2

2680

VÅGÅ

Våler kommune

Herredshuset, Kjosveien 1

1592

VÅLER I ØSTFOLD

Våler kommune

Sentralgården

2436

VÅLER I SOLØR

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Pb. 9232 Grønland

0134

OSLO

Øksnes kommune

Pb. 33

8439

MYRE

Ørland kommune

Pb. 401

7129

BREKSTAD

Ørsta kommune

Dalevegen 6

6150

ØRSTA

Østre Toten kommune

Pb. 24

2851

LENA

Øvre Eiker kommune

Rådhuset

3300

HOKKSUND

Øyer kommune

Kongsvegen 325 - Tingberg

2636

ØYER

Øygarden kommune

Øygarden rådhus

5337

RONG

Øystre Slidre kommune

Tingvang, Bygdinvegen 1989

2940

HEGGENES

Åfjord kommune

 

7170

ÅFJORD

Ål kommune

Torget 1

3570

ÅL

Ålesund kommune

Pb. 1521

6025

ÅLESUND

Åmli kommune

Gata 5

4865

ÅMLI

Åmot kommune

Rådhuset, Torget 1

2450

RENA

Årdal kommune

Statsråd Evensensveg 4-6

6885

ÅRDALSTANGEN

Ås kommune

Pb. 195

1430

ÅS

Åseral kommune

Gardsvegen 68

4540

ÅSERAL

Åsnes kommune

Rådhusgt. 1

2270

FLISA

 

Følg saken

 • 28.09.2020

  Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om fosterhjem på høring. Forslagene i høringsnotatet bygger på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.12.2020

 • 24.04.2020

  Prop. 84 L (2019–2020) - Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 30.03.2020

  Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.06.2020

 • 18.12.2018

  NOU 2018: 18 - Trygge rammer for fosterhjem

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og ble gitt i oppgave å utrede rammevilkårene for ordinære fosterhjem. Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.  Fosterhjemsutvalget foreslår større grad av standardisering og rettighetsfesting av økonomiske forhold enn det som ligger i dagens system. Utvalget har også flere forslag til bedre oppfølging av fosterhjemmene, som blant annet å utvikle faglige standarder for forsvarlig oppfølging, etablere spisskompetansemiljøer som kan fungere veiledende for barn, fosterforeldre og foreldre og at kommunene skal utvikle lokale løsninger for tilgjengelighet utenom kontortid. Utvalget foreslår også at det opprettes et konfliktløsningsorgan som kan avklare uenigheter mellom barnevernstjenesten og fosterforeldrene.

 • 31.10.2017

  Mer kunnskap - bedre barnevern

  Plan/strategi | regjeringen.no

  Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

 • 31.10.2017

  Lansering av kompetansestrategi i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det trengs et kraftig kompetanseløft i barnevernet, derfor har regjeringen satt i gang en historisk satsing. Det er i statsbudsjettet for neste år foreslått 80 millioner kroner som skal brukes på videreutdanninger, forbedring av grunnutdanningene, nytt opplæringsprogram, læringsnettverk og egne veiledningsteam.

 • 12.10.2017

  Historisk kompetanseløft i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

 • 01.09.2017

  Prop. 169 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder flere endringer i barnevernloven. Endringene skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Det foreslå å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det foreslås også å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 31.03.2017

  Innlegg: Bedre hjelp der barna bor

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Pressekonferanse i Regjeringskvartalet, 31. mars 2017

 • 31.03.2017

  Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

 • 31.03.2017

  Kronikk om barnevernsreformen

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Over 50 000 barn og unge får hjelp fra barnevernet hvert år. Barnevernet er en av de viktigste velferdstjenestene vi har. Men alle får ikke god nok hjelp.

 • 31.03.2017

  Prop. 73 L (2016–2017) - Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 24.03.2017

  Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • 29.11.2016

  Klokere vern av de aller minste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • 24.11.2016

  En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Rapport | regjeringen.no

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • 14.10.2016

  Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • 14.10.2016

  Første evaluering av forsøksprosjektet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • 06.10.2016

  Statsbudsjettet 2017: Vil auke kompetansen i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa tek sikte på å fremme ei barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Reforma vil gi kommunen eit større ansvar for barnevernet. Derfor foreslår regjeringa å styrke kompetansehevinga i barnevernet med 20 millionar kroner.

 • 01.04.2016

  Forsøksprosjekt starter 1. april

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken får økt ansvar for barnevernet. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 17.03.2016

  Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.06.2016

 • 17.03.2016

  En reform for et bedre barnevern

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) presenterer nå arbeidet med en kvalitets- og strukturreform for et bedre barnevern. Reformen innebærer en endring i ansvarsdelingen mellom stat og kommune, og skal føre til tidlig og mer tilpasset hjelp til utsatte barn og familier.

 • 07.01.2016

  Ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

 • 23.11.2015

  Nøtterøy, Alta og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  De tre kommunene får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 • 11.09.2015

  13 kommuner har søkt om å delta i forsøk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Inntil fire kommuner skal velges ut til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

 • 06.07.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

 • 21.05.2015

  Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

 • 21.05.2015

  Høring - forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.06.2015

 • 30.09.2014

  Dialog om morgendagens barnevern

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

 • 18.09.2014

  Barnevern i hastighetens tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Åpningshilsen under Oslo kongressenter/Folkets Hus, 17. september 2014. Arrangør: Norsk Barnevernsamband.

 • 10.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

 • 04.09.2014

  Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.