Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 181-200 av 3496 treff.

 • Valg av referansebane for forvaltet skog i klimaavtalen med EU

  22.02.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Skog og annen arealbruk vil være en del av klimaavtalen mellom Norge og EU. Avtalen gjelder kutt i utslipp innen 2030. Endringer i opptaket av CO2 i skogen vil etter EU sitt regelverk måles på basis av en referansebane for perioden 2021-2030.

 • EU-ambassadør på speeddating i Strasbourg

  18.02.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som ny leder for den norske EU-delegasjonen er det viktig for ambassadør Rolf Einar Fife å bli kjent med Europaparlamentet og å gjøre norske interesser synlig for parlamentarikerne. Under sin første tur til plenumsamling i Strasbourg gikk han derfor på speeddating.

 • Foreslår nye mål, krav og standarder for å redusere klimagassutslipp

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Både EU og Norge har høye ambisjoner for å redusere klimagassutslippene. For å klare dette , er det spesielt viktig å redusere utslippene fra veitransporten, som har de største utslippene innen transportsektoren.

 • Spørsmål og svar om mobilitetspakken

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Hva er egentlig EUs mobilitetspakke? Hva betyr ordet kabotasje? Her følger svar på disse spørsmålene og flere andre.

 • Mobilitetspakkens tre deler

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke på veiområdet. Her presenterer EU sitt syn på hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Pakken har blitt lagt frem i tre deler.

 • Tryggere veier med satsing på trafikksikkerhet og automatisert mobilitet

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Et langsiktig mål for EU er null drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2050. Styrket satsing på trafikksikkerhetstiltak og automatisert mobilitet skal bidra til å nå målet.

 • Kabotasje: Vil begrense utenlandsk lastebiltransport i Norge

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Regjeringen er svært opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Granavolden-erklæringen slår fast at regjeringen skal bidra til ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen, og arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket.

 • Road Alliance – viktig for å fremme norske synspunkter

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Norge er opptatt klare regler, bedre arbeidsvilkår og styrket trafikksikkerhet i den europeiske veitransporten. For å prøve å påvirke utformingen av reglene i EUs mobilitetspakke, er Norges deltakelse sammen med ni andre europeiske land i Road Alliance, viktig.

 • Regjeringen vil sikre borgernes rettigheter ved brexit uten avtale

  08.02.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag bedt Stortinget om samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter hvis Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

 • Uformelt ministermøte i Bucuresti

  07.02.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Torkil Åmland (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet deltar på det uformelle justis- og innenriksministermøtet i Bucuresti 7. februar. Der diskuteres blant annet anbefalingene i Europaparlamentets terrorismerapport, fremdriften i arbeidet med reform av asylsystemet og Schengenområdets fremtid.

 • Halvårsrapport for arbeids- og sosialpolitikk i EU, høst 2018

  06.02.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra arbeids- og sosialråd Mona Næss, EU-delegasjonen

 • Norsk gass og CO2-håndtering er viktig for å nå EUs klimamål

  05.02.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Tirsdag møtte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete i forbindelse med den fjerde energikonferansen mellom Norge og EU.

 • Working together for a successful energy transition

  05.02.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Kjell-Børge Freiberg gave the opening speech at the 4th EU-Norway Energy Conference in Brussels on 5th February 2019.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Olje- og energiministeren til Brussel

  04.02.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar tirsdag på den fjerde energikonferansen mellom EU og Norge.

 • Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

  31.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 8. februar

  31.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. februar 2019.

 • Hva er EØS-midlene?

  30.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  29.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • Slik vil EU styrke forbrukernes rettigheter

  28.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til EUs utvikling på forbrukerpolitikken. Ny forbrukerråd Joachim Nilsen Frislid forteller hvilke saker det er verdt å følge med på denne våren.

 • Norsk velferd trenger EØS

  23.01.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen har bred støtte i det norske folk og på Stortinget.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i Dagsavisen, 23. januar

Til toppen