Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 201-220 av 3428 treff.

 • Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

  05.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

 • Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

  03.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser. Da er det viktig å harmonisere regelverket på tvers av landegrensene og utvikle en felles strategi. Samtidig skal vi beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  03.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Styrker næringslivs- og justissamarbeidet med Kroatia

  03.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Kroatia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 103,4 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir næringsliv og innovasjon, energitiltak og justissektoren sentrale satsingsområder.

 • Statsministeren til Serbia og Kroatia

  02.07.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg innleder i dag en todagers tur til Serbia og Kroatia. Tema for besøket er den regionale sikkerhetssituasjonen på Vest-Balkan, EU-integrasjon og norsk økonomisk støtte og samarbeid.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 6. juli 2018

  27.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6.juli 2018.

 • Norsk gründer nominert til EU-pris

  18.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Med robotteknologi har Karen Dolva (28) hjulpet folk ut av ensomheten. Nå er hun en av tre nominerte til EUs pris for kvinnelige innovatører i kategorien «Rising Innovators».

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til EFTA sitt ministermøte på Island

  08.06.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltek på EFTA-ministermøte på Island 25. juni.

 • EØS-avtalen beskytter Norge

  08.06.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid er bærebjelken i norsk utenrikspolitikk. I en verden der makt og vilkårlighet gjør et sterkere inntog i handelspolitikken, ser vi tydelig verdien av EØS-avtalen.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Aftenposten, 8. juni

 • Møtte EU-toppene i Brussel

  05.06.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 5. juni Brussel. Her møtte hun EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, og president i Det europeiske råd, Donald Tusk. Hun deltok også på European development days.

 • Justisminister Wara vil bruke sanksjoner for å fremme retur

  05.06.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur.

 • EU vil doble støtten til Erasmus

  04.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Med et budsjett på 30 milliarder euro skal EUs neste Erasmus-program for utdanning bli mer tilgjengelig, bredere og mer framtidsrettet.

 • 40 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

  31.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen torsdag 31. mai ble 40 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Disse omfatter blant annet gjennomføringsregler knyttet til OTC-derivater (Emir), forlenget bruk av plantevernmiddelet glyfosat og norsk deltakelse i EUs forberedende tiltak innen forsvarsforskning.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 29. mai

  29.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide begynte sin innledning med situasjonen mellom EU og Storbritannia i forbindelse med de pågående utmeldingsforhandlingene på møtet i Stortingets europautvalg 29. mai.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 31. mai 2018

  29.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 31. mai 2018.

 • Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

  23.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-samarbeidet, kampen mot arbeidslivskriminalitet og situasjonen på Vest-Balkan under det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 23. mai.

 • Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

  23.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  22.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 22. mai.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 22. mai

 • Norge hjelper Europas unge ut i arbeid

  14.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Det nye regionale fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa gir støtte til de mest sårbare blant de unge, for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Fondet støttes av EØS-midlene.

 • Samferdselsministeren til Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

  14.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å sikre best mulige forhold for yrkessjåfører og en ryddig konkurransesituasjonen i lastebilnæringen. Vi er ikke fornøyd med EUs foreslåtte endringer i EU-regelverket for godstransport på vei. Vi trenger andre løsninger for å bekjempe sosial dumping, styrke ryddige konkurransevilkår og sikre enda bedre trafikksikkerhet. Mandag møter jeg regjeringskollegaer fra en rekke EU land som har sammenfallende interesser med oss. Vi står sterkest når vi sammen med likesinnede jobber inn mot regelverksendringene i EU, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Til toppen