Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 201-220 av 3488 treff.

 • Road Alliance – viktig for å fremme norske synspunkter

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Norge er opptatt klare regler, bedre arbeidsvilkår og styrket trafikksikkerhet i den europeiske veitransporten. For å prøve å påvirke utformingen av reglene i EUs mobilitetspakke, er Norges deltakelse sammen med ni andre europeiske land i Road Alliance, viktig.

 • Regjeringen vil sikre borgernes rettigheter ved brexit uten avtale

  08.02.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag bedt Stortinget om samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter hvis Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

 • Uformelt ministermøte i Bucuresti

  07.02.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Torkil Åmland (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet deltar på det uformelle justis- og innenriksministermøtet i Bucuresti 7. februar. Der diskuteres blant annet anbefalingene i Europaparlamentets terrorismerapport, fremdriften i arbeidet med reform av asylsystemet og Schengenområdets fremtid.

 • Halvårsrapport for arbeids- og sosialpolitikk i EU, høst 2018

  06.02.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra arbeids- og sosialråd Mona Næss, EU-delegasjonen

 • Norsk gass og CO2-håndtering er viktig for å nå EUs klimamål

  05.02.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Tirsdag møtte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete i forbindelse med den fjerde energikonferansen mellom Norge og EU.

 • Working together for a successful energy transition

  05.02.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Kjell-Børge Freiberg gave the opening speech at the 4th EU-Norway Energy Conference in Brussels on 5th February 2019.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Olje- og energiministeren til Brussel

  04.02.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar tirsdag på den fjerde energikonferansen mellom EU og Norge.

 • Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

  31.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 8. februar

  31.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. februar 2019.

 • Hva er EØS-midlene?

  30.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  29.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • Slik vil EU styrke forbrukernes rettigheter

  28.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til EUs utvikling på forbrukerpolitikken. Ny forbrukerråd Joachim Nilsen Frislid forteller hvilke saker det er verdt å følge med på denne våren.

 • Norsk velferd trenger EØS

  23.01.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen har bred støtte i det norske folk og på Stortinget.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i Dagsavisen, 23. januar

 • Enighet om direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra plastprodukter

  21.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Energidialog og konferanse i Brussel 5. februar

  18.01.2019 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete til eit energidialogmøte i Brussel 5. februar.

 • «Generasjon EØS»

  14.01.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Du, som er 25 år eller yngre i dag, har aldri kjent noe annet Norge enn det som har vært en del av et større europeisk fellesskap. Da Norge ble med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, i 1994, fikk nordmenn rettigheter og muligheter som ingen andre norske borgere hadde hatt før. Du er en del av Generasjon EØS.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kronikk i VG, 14. januar

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig intelligens, EUs byprogrammer, fjerning av ulovlig innhold på nett og at lokalpolitikere i hele EØS-området diskuterer beskyttelse av varslere. I tillegg til saker om pepperkakene, juletrærne og julekakenes europeiske dimensjon selvfølgelig.

 • Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet – oppfølging av Kommisjonsvedtak

  20.12.2018 Nyhet Finansdepartementet

  I en nyhetsmelding 16. november 2018 uttalte Finansdepartementet at hvis EU treffer tiltak på finansmarkedsområdet for å avhjelpe brexit uten en overgangsordning, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge for norske aktører.

 • Økonominytt 10/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med skattesaker i ECOFIN og status for EUs budsjett for 2019.

 • Enighet mellom Norge og Storbritannia om en avtale i forbindelse med brexit

  20.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å videreføre rettigheter for norske borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i Norge. Etter brexit vil nordmenn som bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, få beholde de rettighetene de har i dag.