Lokaldemokrati i skolen

Skolen er en god arena for økt deltagelse i arbeidet med lokal samfunnsutvikling og lokaldemokrati. Tilbakemeldinger fra ungdom er at det er viktig med kunnskap for å kunne engasjere seg.

Verktøy for å involvere ungdom i kommunereformarbeidet

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har utviklet et verktøy for å involvere ungdom i kommunereformarbeidet. Opplegget er til bruk i skolen for å skape engasjement for lokalsamfunnet, koblet til mål i kunnskapsløftet. Samfunnsfaget for 10. klassetrinn og samfunnsfaget «Politikk og demokrati» for videregående er særlig relevant.

I Nord-Trøndelag tilbyr fylkesmannen alle kommuner å ta i bruk verktøyet, med Ungt Entreprenørskap Trøndelag som prosessleverandør. Opplegget passer for både små og store grupper, på tvers av årstrinn og kan gjennomføres i løpet av 3 skoletimer. Målet er både å informere om kommunereformen og få innspill til det pågående arbeidet.

Opplegget er prøvd ut i en tidlig fase i kommunereformarbeidet, men er også egnet når kommuner har bestemt seg for å slå seg sammen. Bruken av verktøyet er beskrevet i rapporten fra Inderøy hvor 190 elever fra 8.-10 klassetrinn diskuterte hva de mener er viktig i sin kommune.

Læringspunkt

  • Skolen som arena er svært godt egnet til å informere og få synspunkter fra «alle» ungdommer i en viss aldersgruppe.
  • Kommunen/skolen er arrangør, og det gir en god signaleffekt og høyere status til arbeidet dersom ordfører er vertskap og tilstede. Lærerne bør være aktive og tilstede.
  • Det er viktig med tydelig kommunikasjon om målet med involveringen og hvordan innspill tas videre.
  • I starten bør det gis generell informasjon om hva en kommune er, og hva kommunereformen handler om. Distriktssenteret har i samarbeid med flere aktører utviklet en formidlingspakke som består av en presentasjon med lysbilder, manusforslag og tre filmer, som kan brukes i innledningen.
  • Prosessen må ledes av erfarne prosessledere som kjenner til kommunereformarbeidet. Prosessleder har ansvar for å oppsummere resultatene og skrive rapport.
  • Det sosiale læringsspillet Kahoot! bidrar til å skape engasjement. Læringsspillet er brukt som survey og resultatene kommer opp umiddelbart. Resultatene kan også lastes ned i Excel format og brukes som statistikk i rapporteringen.
  • Kommunen, eventuelt i samarbeid med det lokale ungdomsrådet, bør sørge for at resultatene bearbeides/systematiseres, og blir tatt hensyn til i det videre arbeidet med kommunereformen.

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har utviklet verktøyet etter inspirasjon fra Gründercamp og Mitt lokalsamfunn.

"Ungt Entreprenørskap hjalp oss med å engasjere ungdommene i 10. klasse på Overhalla barne- og ungdomsskole. Resultatene blir presentert i styringsgruppa for kommunereformen og på folkemøter i løpet av våren. Jeg håper at ungdommene tar med seg den samme iveren inn i folkemøtene og at øvrige innbyggere i kommunen lar seg inspirere av ungdommen."
Per Olav Tyldum, ordfører i Overhalla.

Undervisningsopplegg om kommunereform og lokaldemokrati

Framtidas kommune er et undervisningsopplegg om hvordan elever i videregående skole kan undervises i kommunereform og lokaldemokrati. Opplegget er komplett med lærerveiledning og inneholder videoer, lysbilder, tidsplan med aktiviteter og kunnskapsgrunnlag for læreren. Det er beregnet for to skoletimer og er laget slik at det kan inngå i den ordinære undervisningen. Lærer kan tilpasse og velge å bruke hele eller deler av opplegget.

Målgruppe er elever i videregående skole – primært samfunnsfag fellesfag og samfunnsfag programfag, potensielt også historie. Lærere som underviser i samfunnsfag 10. klasse kan med  tilpasning ta i bruk undervisningsopplegget. Undervisningsopplegget er utviklet av Distriktssenteret og tilbys videregående skoler i hele landet.

← Forrige                                                                                     Neste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C