Ungdomsråd

Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd.

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådet velger selv sin leder og nestleder.

← Forrige                                                             Neste →                                                                                      

Til start Til Del A Til Del B Til Del C