Kommunen og innbyggerne

Godt samspill mellom kommunen og innbyggerne bør være en del av utviklingsarbeidet i en kommunesammenslåings-prosess. Innbyggerne har rettigheter som må ivaretas og kunnskap som er viktig i utviklingen av lokaldemokratiet. Kommunen bør tenke gjennom hvordan mangfoldet av innbyggerne, frivilligheten og næringslivet kan involveres. Det finnes en rekke ordninger som skal ivareta deltakelse og samspill mellom kommunen og innbyggerne. Denne delen av veilederen tar opp ulike rådsordninger og andre representative ordninger, betydningen av informasjon og kommunikasjon og praktiske metoder for bruker- og innbyggermedvirkning.

Les mer om hvorfor innbyggermedvirkning er viktig.

Innhold del C:

Praktiske metoder for medvirkning

Ulike ordninger som kommunene kan ta i bruk for å involvere sine innbyggere:

  • Nærdemokratiske ordninger gir kommunen innspill fra innbyggerne i et geografisk avgrenset område.
  • Brukermedvirkning bidrar til økt kvalitet og skreddersydde tilbud tilpasset den enkeltes behov.
  • Innbyggerforslag kan gi kommunen direkte innspill fra innbyggerne, og gi grupper i befolkningen en opplevelse av nærhet til sine politikere.
  • Gjestebud gir innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke stiller på folkemøter.
  • Kommunen kan bruke skolen som en arena for å øke unges engasjement og deltakelse i samfunnsutvikling og lokaldemokratiet.
  • Nyttige tips i KS idéhefte Hvordan involvere innbyggerne.

 

← Forrige                                                                                          Neste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C