Film og brosjyre om digital plandialog og planregister

Brosjyre: Digitalt planregister og plandialog – verktøy for en mer effektiv planprosess. (pdf)

Skjermdump fra film fra KMD/DIBK
Direktoratet for byggkvalitet har i samarbeid med KMD laget en film: Drømmescenariet for hvordan planregisteret kan brukes i fremtidens i byggesøknader.