Medvirkning i planprosesser

For å bedre dialog og medvirkning i kommunale planleggingsprosesser har mange kommuner tatt i bruk forskjellige digitale verktøy. Disse verktøyene gir oversikt over pågående planarbeid og status for disse. Verktøyene gir også mulighet for at publikum og andre kan gi sine innspill til planprosesser digitalt.

Det finnes etter hvert mange forskjellige typer planmedvirkningsløsninger. Noen har fokus på tilpasning av generelle produkter for å dekke spesifikke behov, mens andre er spesialproduktutvikling.

Digital plandialog er et typisk verktøy/programvare og brukergrensesnitt som samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken. Digital plandialog har bidratt til å fremme den demokratiske prosessen ved å gi full åpenhet og innsyn i plansakene. Det finnes en egen film og brosjyre om hva dette er og hvordan det gjør prosesser smidigere:

Brosjyre: Digitalt planregister og plandialog – verktøy for en mer effektiv planprosess. (pdf)

Hvem tilbyr digital plandialog?

Mange plankonsulenter og etater har utviklet gode medvirkningsløsninger, og flere er under utvikling Trenger du å vite mer om nytte og bruk av digitale medvirkningsløsninger bør du kontakte din plankonsulent eller GIS-leverandør direkte.

12 K i Vestfold

12 K – kommunesamarbeid mellom flere kommuner (det var opprinnelig 12 kommuner i samarbeidet) i Vestfold som omfatter kartforvaltning og kartinnsyn på internett. Løsningen driftes av Tønsberg kommune.

Vestfoldkart - kartportalen for kommunesamarbeidet i Vestfold

InnlandsGIS i Hedmark og Oppland

Innlandsgis er en kartportal laget i et samarbeid mellom Statens kartverk, Statens vegvesen samt fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland.

Kartløsningen finnes både med åpen og en passordbelagt inngang. I den passordbelagte er det tilgang til en del søk og datasett som ikke er tilgjengelig i den åpne løsningen.

Vestby kommune

Planinnsyn Vestby kommune

skjermdump av plandialogløsningen

Eksempel på planinnsyn med plandialogløsningen som brukes av Hamar kommune (klikk på bildet for høyere oppløsning).