Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Gratulerte morgendagens verdiskapere

30.04.2015 - - Dere er morgendagens verdiskapere. Det er dere som skaper fremtidens arbeidsplasser, sa arbeids og sosialminister Robert Eriksson da han delte ut premien for årets beste ungdomsbedrift.

Dagpengeavtale mellom Norge og Sverige

22.04.2015 - Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og den svenske arbetsmarknadsministeren Ylva Johanson undertegnet tirsdag 21. april en avtale om dagpenger.

Dokumenter

Rundskriv A-1/2014

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Gjeldende fra 1. januar 2015

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 88 370 | Pr. 1. mai 2014

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo