Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Metiers rapport om NAV

17.04.2015 - Konsulentselskapet Metier har levert sin endelige rapport hvor de som ekstern kvalitetssikrer vurderer Arbeids- og velferdsdirektoratets planer for å videreføre IKT-moderniseringsprogrammet i NAV.

Dagpengeavtale mellom Norge og Sverige

22.04.2015 - Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og den svenske arbetsmarknadsministeren Ylva Johanson undertegnet tirsdag 21. april en avtale om dagpenger.

Dokumenter

Rundskriv A-1/2014

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Gjeldende fra 1. januar 2015

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 88 370 | Pr. 1. mai 2014

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo