Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Nett-tv Bilde av Ådne Cappelen, leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

TBU: Foreløpig rapport 2015

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 - foreløpig rapport

Nytt senter skal bekjempe arbeidslivskriminalitet

12. februar åpnet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson et nytt senter i Oslo som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Endringer i arbeidsmiljøloven

Dette er grunnlaget for at regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rundskriv A-1/2014

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Gjeldende fra 1. januar 2015

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 88 370 | Pr. 1. mai 2014

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo