Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Regjeringen vil vurdere reglene for trygdeoppgjøret

20.05.2015 - Regjeringen vil gjennomgå prinsippene for den årlige reguleringen av pensjoner. Formålet er å unngå en utvikling over flere påfølgende år hvor pensjonistene får redusert kjøpekraft, samtidig som lønnsoppgjørene gir økt kjøpekraft til arbeidstagerne. En eventuell endring kan først tre i kraft i 2016.

Tar grep for å møte økende ledighet

12.05.2015 - Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 1000 nye tiltaksplasser slik at det skal bli lettere for arbeidsledige å komme i jobb. Regjeringen foreslår i tillegg endringer i permitteringsregelverket som kommer både bedriftene og arbeidstakerne til gode.

Dokumenter

Høyring

"Et NAV med muligheter"

Rapporten "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet" er på høyring.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 90 068 | Pr. 1. mai 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo