Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Metiers rapport om NAV

Konsulentselskapet Metier har levert sin endelige rapport hvor de som ekstern kvalitetssikrer vurderer Arbeids- og velferdsdirektoratets planer for å videreføre IKT-moderniseringsprogrammet i NAV.

Dagpengeavtale mellom Norge og Sverige

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og den svenske arbetsmarknadsministeren Ylva Johanson undertegnet tirsdag 21. april en avtale om dagpenger.

Nett-tv

Pressemelding, rapport og nett-tv-opptak

Ekspertgruppens forslag til et bedre NAV

NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det må samtidig bli mindre byråkrati for at flere skal hjelpes fra trygd til arbeid.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rundskriv A-1/2014

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Gjeldende fra 1. januar 2015

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 88 370 | Pr. 1. mai 2014

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo