Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Pressemelding

Nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet

Regjeringen fremmer forslag om nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler i arbeidslivet.

Bedre oppfølging av offentlige kontrakter

En ny veileder om beste praksis skal bidra til bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Bilete av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og KrF-leiar Knut Arild Hareide.

Pressemelding

Utval skal vurdere samvitsfridom i det norske arbeidslivet

Regjeringa set ned eit utval som skal vurdere den einskilde sin samvitsfridom ved utføring av arbeidsoppgåver. 

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rundskriv A-1/2014

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Gjeldende fra 1. januar 2015

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 88 370 | Pr. 1. mai 2014

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo