Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Pressemelding

TBU: endelig hovedrapport 2015

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har foretatt en oppdatering av den foreløpige rapporten. Her er endelig hovedrapport fra utvalget.

Bedre oppfølging av offentlige kontrakter

En ny veileder om beste praksis skal bidra til bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Pressemelding

Nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet

Regjeringen fremmer forslag om nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler i arbeidslivet.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rundskriv A-1/2014

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Gjeldende fra 1. januar 2015

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 88 370 | Pr. 1. mai 2014

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo