Olje- og energidepartementet (1997–)

Olje- og energidepartementet ble opprettet 1. januar 1997, ved at energisakene ble overført fra Nærings- og energidepartementet. Hovedtyngden av Olje- og energidepartementets saksområde har linjer tilbake via Nærings- og energidepartementet, Olje- og energidepartementet av 1978,  Industridepartementet,  Arbeidsdepartementet, Indredepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 2. Departement (innenriksaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som begge ble opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (12)

Statssekretærer (13)

Politiske rådgivere (11)