Olje- og energidepartementet (1997–)

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Olje- og energidepartementet ble opprettet 1. januar 1997, ved at energisakene ble overført fra Nærings- og energidepartementet. Hovedtyngden av Olje- og energidepartementets saksområde har linjer tilbake via Nærings- og energidepartementet, Olje- og energidepartementet av 1978,  Industridepartementet,  Arbeidsdepartementet, Indredepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 2. Departement (innenriksaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som begge ble opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere