Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


Viser 1181-1200 av 1229 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 20. oktober 1995

  20.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 20. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet St prp nr 1 Tillegg nr 1 (1995-96) For

 • Offisielt fra statsråd 13. oktober 1995

  13.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 13. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 1 (1995-96) For budsjetterminen 1996 Om tollavgifter 2

 • Offisielt fra statsråd 6. oktober 1995

  06.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 6. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Fiskeridepartementet St prp nr 3 (1995-96) Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta og andre

 • Offisielt fra statsråd 29. september 1995

  29.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 29. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Statsministeren Hans Majestet Kongens tale til det 140. Storting ved dets åpning (Trontalen)

 • Offisielt fra statsråd 22. september 1995

  22.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. september 1995 Statsrå;d ble holdt på; Oslo slott 22. september 1995. Det ble fattet fø;lgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet Ot prp nr 75 (1994-95) Om lov om endring i lov 28 juni

 • Offisielt fra statsråd 15. september 1995

  15.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Sanksjoner, ikrafttredelser Justis- og politidepartementet Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri

 • Offisielt fra statsråd 8. september 1995

  08.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 8. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Styrer, utvalg Utenriksdepartementet, handelssaker Det opprettes 4 nye sakkyndige råd under Sjøfartsdirektoratet for

 • Offisielt fra statsråd 1. september 1995

  01.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 1. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet Ot prp nr 76 (1994-95) Om lov om endringar i lov 18 mai 1979 nr

 • Offisielt fra statsråd 25. august 1995

  25.08.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. august 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet St prp nr 76 (1994-95) Om opphør av utbetaling av lønn til tidligere

 • Offisielt fra statsråd 11. august 1995

  11.08.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 11. august 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Sanksjoner og ikrafttredelser Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om

 • Offisielt fra statsråd 4. august 1995

  04.08.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Sanksjoner Justis- og politidepartementet Lov om politiet (politiloven). Besl O nr 53 Lov nr 53 Miljøverndepartementet Lov om endringer i plan

 • Offisielt fra statsråd 13. juli 1995

  13.07.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. juli 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Administrasjonsdepartementet St meld nr 50 (1994-95) Tilbakekalling av St prp nr 52 (1994-95) Om utvidelse av ordningen

 • Offisielt fra statsråd 30. juni 1995

  30.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

 • Offisielt fra statsråd 23. juni 1995

  23.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

 • Offisielt fra statsråd 16. juni 1995

  16.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet St prp nr 73 (1994-95) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 36/95 av 19.

 • Offisielt fra statsråd 8. juni 1995

  08.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 69 (1994-95) Om samtykke til å settte i kraft en overenskomst mellom Kongeriket

 • Offisielt fra statsråd 2. juni 1995

  02.06.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet Ot prp nr 62 (1994-95) Om lov om endringar i sjølova og i visse andre lover Finans- og

 • Offisielt fra statsråd 19. mai 1995

  19.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 19. mai Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St prp nr 57 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale

 • Offisielt fra statsråd 12. mai 1995

  12.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Administrasjonsdepartementet St prp nr 56 (1994-95) Overføring av forvaltningen av eierinteressene i Statens Datasentral

 • Offisielt fra statsråd 10. mai 1995

  10.05.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 51 (1994-95) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1995 St