Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


 • Regjeringsskifte - Statsminister Thorbjørn Jagland

  25.10.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringsskifte Statsminister Thorbjørn Jagland Pressemelding 25. oktober 1996

 • Offisielt fra statsråd 25. oktober 1996 kl 1230

  25.10.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. oktober 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. oktober 1996 kl 1230. Det ble fattet følgende vedtak: Hans Majestet bestemte at Statsrådets medlemmer overtar styret i departementene således: Utenriksminister Bjørn Tore

 • Offisielt fra statsråd 25. oktober 1996

  25.10.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. oktober 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. oktober 1996 kl 1100. Det ble fattet følgende vedtak: Statsrådet Statsminister Gro Harlem Brundtland, utenriksminister Bjørn Tore Godal og statsrådene Gunhild Øyangen,

 • Offisielt fra statsråd 18. oktober 1996

  18.10.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 18. oktober 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. oktober 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St meld nr 9 (1996-97) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge

 • Offisielt fra statsråd 11. oktober 1996

  11.10.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 11. oktober 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. oktober 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Barne- og familiedepartementet Ot prp nr 6 (1996-97) Om lov om familievernkontorer Finans- og

 • Offisielt fra statsråd 27. september 1996

  27.09.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 27. september 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Statsministeren Hans Majestet Kongens tale til det 141. Storting ved dets åpning (Trontalen)

 • Offisielt fra statsråd 20. september 1996

  20.09.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 20. september 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet Ot prp nr 76 (1995-96) Endringar i skattelovgjevinga Justis- og

 • Offisielt fra statsråd 13. september 1996

  13.09.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 13. september 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Statsministeren St meld nr 50 (1995-96) Om svar på private forslag fra Stortinget og

 • Offisielt fra statsråd 6. september 1996

  06.09.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 6. september 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 6.september 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St prp nr 86 (1995-96) Om samtykke til godkjenning av

 • Offisielt fra statsråd 23. august 1996

  23.08.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 23. august 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet St prp nr 89 (1995-96) Billighetserstatninger av statskassen 2.

 • Offisielt fra statsråd 16. august 1996

  16.08.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 16. august 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St prp nr 88 (1995-96) Om endringar på

 • Offisielt fra statsråd 2. august 1996

  02.08.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 2. august 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Kommunal- og arbeidsdepartementet St meld nr 49 (1995-96) Om verksemda til Sametinget i 1995 2.

 • Offisielt fra statsråd 19. juli 1996

  19.07.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

 • Offisielt fra statsråd 28. juni 1996

  28.06.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

 • Offisielt fra statsråd 21. juni 1996

  21.06.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 21. juni 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker Ot prp nr 68 (1995-96) Om lov om innførsle- og utførsleregulering

 • Offisielt fra statsråd 14. juni 1996

  14.06.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 14. juni 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St meld nr 46 (1995-96) Om samarbeidet i Atlanterhavspakta sin

 • Offisielt fra statsråd 7. juni 1996

  07.06.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 7. juni 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St prp nr 80 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon, med ett unntak,

 • Offisielt fra statsråd 31. mai 1996

  31.05.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 31. mai 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssak St prp nr 77 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av

 • Offisielt fra statsråd 24. mai 1996

  24.05.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 24. mai 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St meld nr 40 (1995-96) Om samarbeidet i Organisasjonen for

 • Offisielt fra statsråd 10. mai 1996

  10.05.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 10. mai 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak: STATSMINISTERENS KONTOR "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr

 • Side 60 av 64
 • Side 60 av 64