Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Anniken Hauglie (til høyre) og Jan Davidsen blir intervjuet i en trapp med vinduer i bakgrunnen til høyre. Mikrofoner i forgrunnen.

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2019

21.05.2019: Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 96 883 til 99 858 kroner frå 1. mai 2019. Dette er ein auke på 2 975 kroner, som svarar til 3,07 prosent. Gjennomsnittleg grunnbeløp får ein auke på 3,20 prosent. Alderspensjon under utbetaling får ein årleg auke på 2,4 prosent.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

Lanserer sju bransjeprogrammer i IA-avtalen

21.05.2019: Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem forslag til sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Bransjene omfatter 670 000 arbeidstakere.

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett:

Mer til kommunene og NAV

14.05.2019: Regjeringen kompenserer kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i AAP-regelverket fra 1.1.2018. Samtidig styrkes saksbehandlingskapasiteten i NAV for å kunne håndtere økt saksmengde som følge av endringene.

Anniken Hauglie holder opp den signerte avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, flankert av partene i arbeidslivet.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

10.04.2019: Arbeids- og sosialdepartementet la i dag fram lovforslaget til nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Nett-tv

Steinar Holden (med blomsterbukett i hendene) og Anniken Hauglie med sysselsettingsutvalgets NOU i hendene, stående på scenen med lysbilde i bakgrunnen.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe: Slik kan Norge få flere i jobb

28.03.2019: Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte torsdag 28. mars sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Til toppen