Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

koronavirus

Koronasituasjonen

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2020

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2020.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon av en lærer foran en tavle

Koronasituasjonen:

Forlenger rett til å kombinere dagpenger med utdanning

29.05.2020: Regjeringen vil sørge for at de som nå er ledige får den kompetansen som næringslivet etterspør i morgen, slik at flere kommer raskere tilbake i jobb. Regjeringen foreslår derfor å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det lettere for permitterte og arbeidsledige å ta utdanning og opplæring.

Mann fotografert på skrå bakfra med mobil i hånden som viser NAV-logoen. NAV-logoen ses også uskarpt i bakgrunnen på bygning.

Arbeidsledigheten går ned

29.05.2020: Ved utgangen av mai var det registrert 355 400 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 65 600 færre enn i slutten av april.

Til toppen