Arbeids- og sosialdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) foran til venstre, forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter står bak statsråden.

Pressemelding

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter

11.10.2016: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har 11. oktober 2016 meddelt partene i konflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter at regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten i helseforetakene. Arbeids- og sosialministeren ber partene gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

Mann i arbeidsklær og hørselvern på byggeplass

Statsbudsjettet 2017

Styrker innsatsen for å få flere i arbeid og aktivitet

06.10.2016: Regjeringen styrker innsatsen for å få flere i arbeid, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser, en ungdomssatsing på 30 millioner kroner, 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2016

23.12.2015: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2016.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 92 576 | Pr. 1. mai 2016