Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Nett-tv

Ådne Cappelen mot blå bakgrunn.

Pressekonferanse: TBU

20.02.2017: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) presenterte sin foreløpige rapport for 2017 på en pressekonferanse mandag 20. februar. Se pressekonferansen og les pressemeldingen her.

Fra venstre: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, adm.dir. i NHO Kristin Skogen Lund, LO-leder Gerd Kristiansen på pressemøte i statsministerboligen.

Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 92 576 | Pr. 1. mai 2016