Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Eldre par på en benk med ryggen mot kamera i sterkt solskinn. Tre uten blader til venstre i bildet.

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

21.09.2017: Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere.

Nærbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mot blå bakgrunn.

– Flere får pleiepenger

20.09.2017: 1. oktober innføres en ny pleiepengeordning for foreldre med syke barn. Med den nye ordningen får flere familier pleiepenger.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 93 634 | Pr. 1. mai 2017