Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

En mann i mørk jakke utenfor med et NAV skilt.

500 færre heilt ledige i august

30.08.2019: Nye tal frå Arbeids- og velferdsdirektoratet syner at det blei i underkant av 500 færre heilt ledige i august.

Nærbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mot blå bakgrunn.

Strammer inn trygdeksport av barne- og ektefelletillegg

21.06.2019: Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Fra 1. juli 2020 vil det være et krav at både den som mottar tilleggene, og forsørgede barn eller ektefelle, må være bosatt i Norge.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

Lanserer sju bransjeprogrammer i IA-avtalen

21.05.2019: Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem forslag til sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Bransjene omfatter 670 000 arbeidstakere.

Anniken Hauglie holder opp den signerte avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, flankert av partene i arbeidslivet.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

10.04.2019: Arbeids- og sosialdepartementet la i dag fram lovforslaget til nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Nett-tv

Steinar Holden (med blomsterbukett i hendene) og Anniken Hauglie med sysselsettingsutvalgets NOU i hendene, stående på scenen med lysbilde i bakgrunnen.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe: Slik kan Norge få flere i jobb

28.03.2019: Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte torsdag 28. mars sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Til toppen