Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Finn Arnesen på scenen med mikrofon, mot blå bakgrunn

Granskingsutvalget i EØS-saken er klart

08.11.2019: Professor Finn Arnesen leder granskingsutvalget som skal gjennomgå EØS-saken.

Nærbilde av Anniken Hauglie

Foreslår 40 millioner ekstra til NAV

07.11.2019: Regjeringen vil legge 40 millioner kroner ekstra på bordet til NAV i 2020. Også Trygderetten skal styrkes.

Arbeids- og sosialministeren går over gulvet i Stortingssalen.

Statsråd Hauglies redegjørelse for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

05.11.2019: Tirsdag 5. november redegjorde arbeids- og sosialministeren for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Foreløpig tidslinje som viser blant annet brevkorrespondanse og møter i saken om feil praktisering av EUs trygdeforordning. Tidslinjen oppdateres fortløpende.

Nett-tv

Nærbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som intervjues.

Hauglie: Vil granske feil praktisering av EØS-regler

28.10.2019: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil fra 2012.

Til toppen