Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021

Dette rundskrivet (A-1/2021) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 (med virkning fra 1. september 2021).

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 106 399 | Per 1. mai 2021

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Nærbilde av arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen

Foreslår å øke aldersgrensen i staten til 72 år

03.09.2021: Regjeringen foreslår at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år.

Nærbilde av Torbjørn Røe Isaksen

Ny strategi skal være et taktskifte innen sosialt entreprenørskap

24.08.2021: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la tirsdag 24. august fram en ny strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Et viktig punkt i strategien er at flere små aktører skal få bidra i inkluderingsarbeidet.