Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Sysselsettingsutvalget

Arbeidsministeren mottok rapport om å få flere i jobb: - Koronakrisen forsterker utfordringene Norge hadde

11.02.2021: Sysselsettingsutvalget leverte torsdag 11. februar sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid, til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Permittering

Koronasituasjonen:

Regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

10.02.2021: På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Her finner du oversikten.