Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Uskarpt bilde av tre mennesker som sitter rundt et trebord utendørs. Trebjelke i fokus i forgrunnen.

Mer samarbeid om sosialt entreprenørskap

16.01.2018: En tverrdepartemental arbeidsgruppe har levert en rapport som blant annet foreslår å kartlegge samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører, og vurdere behovet for å videreutvikle samarbeidet.

Bilde av  arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som intervjues

Sysselsettingsutvalget starter jobben

12.01.2018: I statsråd fredag 12. januar oppnevnte regjeringen medlemmer til en ny ekspertgruppe, ledet av professor Steinar Holden. Den skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2018

21.12.2017: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2018.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 93 634 | Pr. 1. mai 2017