Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Foreløpig tidslinje om feilpraktisering av EUs trygdeforordning. Tidslinjen oppdateres fortløpende, blant annet med dokumentene som blir oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Portrettbilde av Tomas Berg, stående foran glassvegg i kontorlandskap

Tomas Berg blir ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse

22.11.2019: Ekspedisjonssjef Tomas Berg ble i statsråd i dag oppnevnt til ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse for en åremålsperiode på seks år. Berg kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef for pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Finn Arnesen på scenen med mikrofon, mot blå bakgrunn

Granskingsutvalget i EØS-saken er klart

08.11.2019: Professor Finn Arnesen leder granskingsutvalget som skal gjennomgå EØS-saken.

Arbeids- og sosialministeren går over gulvet i Stortingssalen.

Statsråd Hauglies redegjørelse for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

05.11.2019: Tirsdag 5. november redegjorde arbeids- og sosialministeren for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning.

Nett-tv

Nærbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som intervjues.

Hauglie: Vil granske feil praktisering av EØS-regler

28.10.2019: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil fra 2012.

Til toppen