Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Bilde av  arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som intervjues

Pressemelding

500 færre ledige i juli

29.07.2016: – Antall helt ledige falt sesongkorrigert med 500 personer i juli. Samtidig utvikler sysselsettingen seg svakt. Det er derfor for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nett-tv

Pressemelding

Strammer inn velferdsordningene for flyktninger

04.07.2016: Regjeringen foreslår en rekke innstramminger og endringer i velferdsordningene for flyktninger. De fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygden foreslås opphevet. Regjeringen foreslår i tillegg å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2016

23.12.2015: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2016.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 92 576 | Pr. 1. mai 2016