Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Nett-tv Bilde av Sigrun Vågeng - ny NAV-direktør

Pressemelding

Sigrun Vågeng blir ny arbeids- og velferdsdirektør

18.09.2015 - Sigrun Vågeng har i statsråd i dag blitt utnevnt som arbeids- og velferdsdirektør. – NAV må bevege seg nærmere det som har med arbeid å gjøre. Det har vært avgjørende å finne en direktør som kan bidra til å gjenreise A-en i NAV, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Invitasjon til IA-konferansen 2015

25.09.2015 - Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til nasjonal IA-konferanse onsdag 25. november.

Dokumenter

Høyring

Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

Lovforslaget innebærer en oppmykning av taushetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven, slik at enkelte opplysninger om personer som har mottatt sosiale tjenester kan utleveres politiet og kriminalomsorgen.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 90 068 | Pr. 1. mai 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo