Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Nærbilde av arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen

Avklaring fra Høyesterett i saken om feilpraktisering av oppholdskrav

02.07.2021: Den ferske dommen fra Høyesterett betyr at Navs praktisering av oppholdskravene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger har vært feil også før 1. juni 2012.

Arbeidsministeren mottar NOU Fremtidens Arbeidsliv

Utval legg fram utreiing om den norske modellen og arbeidslivet i framtida

23.06.2021: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tok 23. juni imot utreiinga frå eit utval som har vurdert om dagens reglar i arbeidsmiljølova strekk til i møte med endringar som kan prege arbeidslivet i framtida.