Arbeids- og sosialdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Fire oljeplattformer utenfor kysten i tåke og vinterlandskap.

Pressemelding

1100 flere helt ledige i november

02.12.2016: – Hovedbildet er at vi har lavere ledighet enn i fjor på samme tid, samtidig som vi nå har hatt to måneder med flere arbeidsledige. Det er fortsatt tøffe tider på arbeidsmarkedet og regjeringen har satt inn en rekke tiltak for å få flere i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Trude Webb sittende ved kontorpult i kontorlandskap.

Pressemelding

Ny direktør i Arbeidstilsynet

02.12.2016: Kongen i statsråd har oppnevnt Trude Vollheim Webb som ny direktør i Arbeidstilsynet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2016

23.12.2015: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2016.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 92 576 | Pr. 1. mai 2016