Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 96 883 | Pr. 1. mai 2018

Aktuelt fra departementet

28. mars kl. 10:00

Ekspertgruppe foreslår tiltak for økt sysselsetting

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottar rapporten fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe 28. mars.

To industriarbeidere jobber med en stor metallplate i en hall

700 færre arbeidslause i februar

– Framleis blir det færre utan arbeid og fleire i jobb, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nett-tv

Ådne Cappelen foran blå bakgrunn.

TBU: foreløpig rapport 2019

19.02.2019: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 – foreløpig rapport.

Til toppen