Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Samvittighetsutvalgets leder Bjørn K. Myskja i forgrunnen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i bakgrunnen mens hun intervjues.

Samvittighetsutvalget overleverte NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet

06.09.2016: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fikk overlevert Samvittighetsutvalgets NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet av utvalgets leder Bjørn K. Myskja.

Uskarpt bilde av mennesker som går i en gågate

Pressemelding

1000 færre helt ledige i august

02.09.2016: – Kampen mot arbeidsledigheten er regjeringens viktigste oppgave. Det er positivt at arbeidsmarkedet viser tegn til bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2016

23.12.2015: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2016.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 92 576 | Pr. 1. mai 2016