Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Nett-tv

Ådne Cappelen foran blå bakgrunn.

TBU: foreløpig rapport 2019

18.02.2019: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 – foreløpig rapport.

På rekke og rad fra venstre på bildet: Anniken Hauglie, Siv Jensen, Erna Solberg, Hans Christian Gabrielsen og Ole Erik Almlid

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

05.02.2019: Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 5. februar.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 96 883 | Pr. 1. mai 2018

Til toppen