Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Henrik Asheim (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Pressekonferanse koronasituasjonen

Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

03.11.2020: Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

Språkopplæring

Språkopplæring blir del av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

30.10.2020: Regjeringen foreslår å innføre krav om deltakelse i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år, dersom det er manglende norskferdigheter som hindrer dem i å komme inn i arbeidslivet.