Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2020

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2020.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Nærbilde av Torbjørn Røe Isaksen, mot blå bakgrunn

Arbeids- og sosialministeren: - Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt

04.08.2020: Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS-saken overrakte tirsdag sin utredning til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Det britiske flagget på flaggstang

Minner om nye regler for britiske borgere i Norge etter nyttår

02.07.2020: Brexit blir en realitet – britiske borgere må søke om oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 for å bo, arbeide eller studere i Norge.

Til toppen