Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 96 883 | Pr. 1. mai 2018

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Anniken Hauglie holder opp den signerte avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, flankert av partene i arbeidslivet.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

10.04.2019: Arbeids- og sosialdepartementet la i dag fram lovforslaget til nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Dommerfløyte på hvitt bord. Mørk og grønn bakgrunn.

Følger opp Varslingsutvalget

05.04.2019: Regjeringen fremmet 5. april en lovproposisjon med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. I proposisjonen følger regjeringen opp de aller fleste forslagene fra Varslingsutvalget.

Steinar Holden til høyre i bildet smiler mot kameraet. Anniken Hauglie uskarp i bakgrunnen. Utenfor Litteraturhuset i Oslo.

Partene i arbeidslivet inn i Sysselsettingsutvalget

05.04.2019: Medlemmene til fase to av Sysselsettingsutvalget ble utnevnt i statsråd 5. april.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (til venstre), Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge og NAV-sjef Sigrun Vågeng blå beskyttelseskapper og hårnett i produksjonslokalene til Lerøy på Kalbakken i Oslo.

Sjømatnæringen og NAV underskrev rekrutteringsavtale

03.04.2019: Bransjeforeningen Sjømat Norge håper å få napp hos norsk ungdom og har sammen med NAV signert avtale om rekruttering av arbeidskraft til fiskerinæringen.

Nett-tv

Steinar Holden (med blomsterbukett i hendene) og Anniken Hauglie med sysselsettingsutvalgets NOU i hendene, stående på scenen med lysbilde i bakgrunnen.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe: Slik kan Norge få flere i jobb

28.03.2019: Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte torsdag 28. mars sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Til toppen