Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

08.10.2018: Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden.

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen Solberg la mandag 8. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett 2019. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2018

21.12.2017: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2018.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 96 883 | Pr. 1. mai 2018

Til toppen