Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021

Dette rundskrivet (A-2/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 (med virkning fra 1. januar 2021).

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 106 399 | Per 1. mai 2021

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Trygdeoppgjøret 2021

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2021

20.05.2021: Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 4,98 prosent frå 101 351 kroner til 106 399 frå 1. mai 2021. Etter årets trygdeoppgjer blir pensjonar under utbetaling regulert høgare enn antatt lønnsvekst.

Permittering

Koronasituasjonen:

Regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

11.05.2021: På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Her finner du oversikten.