Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Henrik Asheim (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjettet 2021 onsdag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene for Arbeids- og sosialdepartementet.

Språkopplæring

Språkopplæring blir del av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

30.10.2020: Regjeringen foreslår å innføre krav om deltakelse i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år, dersom det er manglende norskferdigheter som hindrer dem i å komme inn i arbeidslivet.