Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Nett-tv

Anniken Hauglie og Anne Cathrine Frøstrup gir hverandre blomster og NOU om varsling, foran blå pressevegg

Anniken Hauglie mottok forslag om styrket varslervern

15.03.2018: Varslingsutvalget overleverte 15. mars sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Hender som jobber med innmaten på en datamaskin

500 færre arbeidslause i februar

02.03.2018: – Talet på heilt arbeidslause har no falle i 15 månadar på rad og nivået er det lågaste sidan 2012, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2018

21.12.2017: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2018.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 93 634 | Pr. 1. mai 2017