Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Nett-tv

Oljeplattform i Nordsjøen

Hele næringen på seminar om HMS på sokkelen

14.11.2017: Hele næringen, forskere og myndigheter kom sammen for i fellesskap å ta tak i HMS-utfordringene i oljenæringen.

Stavanger havn i solskinn

1700 færre helt arbeidsledige i oktober

03.11.2017: – Nedgangen vi har sett det siste året fortsetter i oktober. De nye tallene fra NAV viser nå 12 000 færre ledige enn i fjor og et arbeidsmarked i bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 93 634 | Pr. 1. mai 2017