Arbeids- og sosialdepartementet

Hadia Tajik (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon av kvinne blomster i høyre hånd.

Forlenger koronatiltak i arbeidslivet ut året

Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Hadia Tajik er ny arbeids- og inkluderingsminister

Tajik (38) er nestleder i Arbeiderpartiet. Hun ble valgt inn på Stortinget første gang i 2009.

Siste nytt