Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjettet 2018 torsdag 12. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kvinne ser på ledige stillinger hos NAV i Svolvær, Lofoten.

Fortsatt høg innsats for langtidsledige

12.10.2017: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner i statsbudsjettet 2018.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 93 634 | Pr. 1. mai 2017