Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Logoen til inkluderingsdugnaden foran lilla sceneteppe

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2020

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2020.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Nærbilde av Geir Axelsen, mot blågrå bakgrunn. Konturene av hodene i forgrunnen til venstre.

Pressemelding fra TBU:

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport

18.02.2020: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport.

Nærbilde av arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen

Ingen enighet om pensjonsregler for personer med særaldersgrenser

12.02.2020: Partene i offentlig sektor har i dag avsluttet forhandlingene om pensjonsregler for personer med særaldersgrense uten å komme til enighet.

Til toppen