Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

15.05.2018: Regjeringen ønsker at inkluderingsvillige arbeidsgivere får bedre rekrutteringshjelp og foreslår å styrke NAV med inntil 36 nye markedskontakter.

Erna Solberg til venstre og Anniken Hauglie til høyre vinker til kamera foran rød container

Inkluderingsdugnaden:

Oppstartskonferanse

04.05.2018: 20. juni arrangerer regjeringen oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden med inviterte deltakere. Vil du delta?

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2018

21.12.2017: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2018.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 93 634 | Pr. 1. mai 2017