Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

700 flere helt ledige i august

28.08.2015 - NAVs nye arbeidsmarkedsstatistikk for august viser at arbeidsledigheten øker, men økningen i NAV-tallene er langt mer moderat enn økningen som vises i SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU), sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Tar grep for å møte økende ledighet

12.05.2015 - Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 1000 nye tiltaksplasser slik at det skal bli lettere for arbeidsledige å komme i jobb. Regjeringen foreslår i tillegg endringer i permitteringsregelverket som kommer både bedriftene og arbeidstakerne til gode.

Dokumenter

Høring

Høring - Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lovforslaget innebærer en oppmykning av taushetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven, slik at enkelte opplysninger om personer som har mottatt sosiale tjenester kan utleveres politiet og kriminalomsorgen.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 90 068 | Pr. 1. mai 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo