Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Nærbilde av arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

17.09.2021: Regjeringen vedtok i statsråd fredag å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november 2021.

Nærbilde av Torbjørn Røe Isaksen

Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

24.09.2021: Perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte forlenges.