Arbeids- og sosialdepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tema og innsikt

koronavirus

Koronasituasjonen

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2020

Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2020.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 99 858 | Pr. 1. mai 2019

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

En mann i mørk jakke utenfor med et NAV skilt.

Kraftig økning i antall permitterte og ledige

03.04.2020: – Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang. Koronapandemien treffer verden og Norge hardt. Ved siden av liv og helse, er regjeringens viktigste oppgave å sikre arbeidsplasser og næringsliv for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nærbilde av arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen

Forskuddspenger fra NAV på konto

01.04.2020: Permitterte som har rett på dagpenger og har søkt om forskudd fra Nav, får penger på konto fra og med i dag.

Lærling som skrur på en maskin, arbeidsleder uskarpt i bakgrunnen

Ny kompensasjonsordning for lærlinger

03.04.2020: Regjeringen legger i dag fram en ordning for at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte. Ordningen er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.

Illustrasjon av mann som snyter seg

Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

31.03.2020: Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. Retten til bruk av egenmelding er utvidet til 16 dager.

Bilde av Nav-logo på vindu

Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget under covid-19

20.03.2020: Flere av NAVs ytelser etter folketrygden innbefatter en aktivitetsplikt for mottakerne, som nå kan være vanskelig å gjennomføre som følge av virusutbruddet covid-19. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor i en midlertidig forskrift presisert at ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet.

Til toppen