Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Renholder som vasker gulvet i et kontor med maskin.

Pressemelding

Tetter smutthull for useriøse renholdsbedrifter

11.04.2017: – Vi vil at renholdsbransjen skal ha seriøse virksomheter som følger lover og regler, og at arbeidstakerne i bransjen får de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. Derfor styrker vi nå ordningen som pålegger renholdsvirksomheter å søke Arbeidstilsynet om godkjenning, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg.

Pressemelding

Strammer inn trygdereglene for flyktninger

05.04.2017: Regjeringen følger opp flyktningeavtalen på Stortinget og foreslår å avvikle de særskilte trygdereglene for flyktninger i folketrygden. Samtidig foreslås det å øke botidskravene til 5 år for en rekke trygdeytelser.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 92 576 | Pr. 1. mai 2016