Rikslønnsnemndas kjennelser 1982

Sak 1: Norsk Hjelpepleierforbund - Staten  

Sak 2: NTF - N.A.F. (og vedlegg rettelser)  

Sak 3: NRAF - N.A.F. (og vedlegg rettelser)  

Sak 4: Operatøransattes Forbund - NOAF  

Til toppen