Seksjon A

Seksjonen har ansvar for regelverket for barnehager og fagskoler. Videre har seksjonen ansvar for departementets vurdering og behandling av saker knyttet til forvaltningsloven, personopplysningsloven, arbeidsrettslige spørsmål, anskaffelsesregelverket og annet nasjonalt tverrgående regelverk.