Seksjon A

Seksjonen har ansvar for regelverket for barnehager og fagskoler og yrkeskvalifikasjonsloven. Videre har seksjonen ansvar for departementets vurdering og behandling av saker knyttet til offentlighetsloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, arbeidsrettslige spørsmål, anskaffelsesregelverket, annet nasjonalt tverrgående regelverk, EØS- og statsstøtterettslige spørsmål og internasjonale konvensjoner med videre.
Til toppen