Seksjon C

Seksjonen har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk, samt regelverket for friskoler.