Budsjettnemnda for jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) ble offisielt opprettet ved kongelig resolusjon av 18. juni 1948. BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene.

Om Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ)

Opprettet: 1948-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stillingen i jordbruket, først og fremst under forhandlingene om jordbruksavtalen. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene.