NORTRASHIP-ledelsen

Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap.

Om NORTRASHIP-ledelsen

Opprettet: 2002

Kontakt

Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo, 30

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap. 2 møter avholdt i 2014utgifter ved møter kr. 11056,-

Aktive medlemmer (pr. 9/14/2021)