Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen

Kommunikasjonsrådgiver for EØS- og EU-ministeren

E-post: Siri.R.Svendsen@mfa.no
Telefon: +47 23 95 13 21
Mobil: + 47 976 87 801