Høringsuttalelser


Abelia
ABM-utvikling
Agderrådet
Akademikerne
Alta kommune
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arkitekthøgskolen i Oslo
Attac Norge
Barne- og familiedepartementet
Brønnyøsundregistrene
Datatilsynet
Den norske lægeforening
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmets Høgskole
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION)
Dronning Mauds Minne
Elevorganisasjonen
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeridepartementet
Folkeuniversitetet
Forskerforbundet ved Høgskolen i Buskerud
Hammerfest kommune
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helsedepartementet
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høyres studenterforbund
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kristne friskolers forbund
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Læringssenteret
Menighetssøsterhjemmets høgskole
Miljøalliansen
Miljøverndepartementet
Misjonshøgskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverk for Private Høgskoler
NKS Høyskolen
Nordland fylkeskommune
Noregs mållag
Norges forskningsråd
Norges handelshøgskole
Norges idrettshøgskole
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges landbrukshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges tekniske vitenskapsakademi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk forskerforbund
Norsk forskerforbund, Forskerforbundets forening for lærerutdanning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
Norsk lektorlag
Norsk Lærerakademi
Norsk Presseforbund
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund Avd for helsefag
Norut-Gruppen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo senterparti
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Riksrevisjonen
Rogaland Høgskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Sametinget
Samferdelsdepartementet
Samisk høgskole
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Selskapet til vitenskapenes fremme
SINTEF
Sosialdepartementet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Statskonsult
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studentenes Landsforbund
Studentforeningen for Master i Teknologi i Tromsø (MiTek Tromsø)
Studentmållaget i Oslo
Studentorganisasjonen i Bodø
Studentrådet ved Høgskolen i Nesna
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Finnmark
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Oslo
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Telemark (Uttalelse fra Samskipnadsrådet)
Studentsamskipnaden i Tromsø
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Trondheim, Velferdstinget
Studentstyret ved Kunsthøgskolen i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetsfondet for Rogaland AS
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Utenriksdepartementet / Norad
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund