Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap (§ 19-1 til 19-4)