Meldingar til Stortinget

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 121-140 av 905 treff.