Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 261-280 av 48445 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Reach/XIV/Echa 9. anbefaling

  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • Vurdering av nattogtilbud på strekningen Oslo–København

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utredet muligheten for å etablere et nattogtilbud på strekningen Oslo-København.

 • Femårs-jubileum for fredsavtalen i Colombia

  24. november markerte femårs-jubileet for fredsavtalen i Colombia. Fem år etter at avtalen ble signert er det gjort viktige fremskritt, men det gjenstår også store oppgaver, ikke minst i  gjennomføringen av strukturelle reformer som avtaleverket

 • Statssekretær Petersson har eit møte med kampanjen mot robotvåpen

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Campaign to Stop Killer Robots. 

  Tidspunkt: 26.11.2021, kl 10.00

 • Helse- og omsorgsministeren holder konsultasjonsmøte med KS

  Tidspunkt: 26.11.2021

 • EUs dronestrategi 2.0

  EUs dronestrategi versjon 2.0 for fremme av bærekraftig og smart mobilitet

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021.

 • Uruguay - reiseinformasjon

  Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Fra 1. november kan alle utenlandske statsborgere som er vaksinert reise til Uruguay som turister. Likevel må det påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort varsel. Norske

 • Reach/VI-X

  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VI til X i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • 560 millioner kroner kan brukes til raskt bredbånd i distriktene

  Også mobiloperatøren Ice forplikter seg til utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene knyttet til 5G-auksjonen som ble avsluttet i september. Det betyr at inntil 560 millioner kroner kan brukes til utbygging av fast tråløst bredbånd med

 • Næringsministeren til Trondheim

  Næringsminister Jan Christian Vestre skal besøke seks bedrifter i Trondheim fredag 26. november.

  Tidspunkt: 26.11.2021 Heile dagen

 • Innreise til Norge

  Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Her finner du mer informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise.

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i produksjon av metallprodukter

  Celexnr.: 32021D2053 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for sektoren fabrikert produksjon av metallprodukter i henhold til europaparlaments- og

 • EMA har godkjent korona-vaksine for barn 5-11 år

  Det europeiske legemiddelbyrået EMA godkjente i dag Pfizer-BioNTech sin koronavaksine for barn i alderen 5-11 år.

 • Referansedokument for beste miljøpraksis for beste kvalitet for IKT-tjenestesektoren

  Celexnr.: 32021D2054 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for IKT-tjenestesektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221

 • Utanriksministeren er vert for ei mottaking i samband med eit internasjonalt kulturløft

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er vert for ei mottaking i samband med eit internasjonalt kulturløft og lanseringa av eit nytt kompetanseprogram for å auke kultureksporten.  

  Tidspunkt: 25.11.2021, kl 18.00

 • Auka satsing på kultur internasjonalt

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt lanserer ei ordning som skal bistå norske kunstnarar og kulturaktørar i å lukkast i utlandet. Dette er eit første steg i ei auka satsing på kultur internasjonalt.

 • Nye grenseverdier for POP-er i avfall

  KOM-nr.: KOM(2021)656 Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter

 • Reach/XIV/ED ftalater

  Celexnr.: 32021R2045 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/2045 av 23. november 2021 om endring av vedlegg XIV til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Viktig informasjon til norske borgere i Etiopia

  Utenriksdepartementet har oppfordret norske borgere til å forlate Etiopia siden 5. november. Vil du reise, gjør det nå. Det går fortsatt kommersielle fly fra Addis Abeba.