Historisk arkiv

Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april 2017 ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

Nett-tv Nasjonal transportplan 2018-2029

Se sendingen her

Se sendingen her

Stortingsmeldingen: Meld. St. 33 (2016–2017)

Pressemeldinger

Vei

Jernbane

Kyst

Luftfart

Vedlikehold

Sykkel

Miljø- og klima

Barnas transportplan

Teknologi

Fylkesvis oversikt (PDF)

Kart – nasjonale transportkorridorer

Temaside om Nasjonal transportplan