Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

9 Heving av ligningstakstene for boliger, fritidshus, forretningseiendommer mv

Regjeringen foreslår å heve ligningstakstene for boliger, fritidshus og forretningseiendommer mv med 10 pst. Dette gjelder takstene pr 1. januar 2000 som grunnlag for ligningen for inntektsåret 1999.

Departementet vil sørge for at det blir gitt regler for å øke ligningstakstene for slike eiendommer i takseringsreglene med hjemmel i ligningsloven § 7-1.

Til forsiden