CO2-håndtering

Ulike regjeringer har jobbet med å realisere et fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Norge. Stortinget godkjente Solberg-regjeringens fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Meld. St. 33 (2019–2020) 'Langskip – fangst, transport og lagring av CO2' i statsbudsjettet for 2021. Totalt skal det investeres 25,1 mrd. kroner i prosjektet. Staten vil dekke om lag 2/3 og industrien vil dekke om lag 1/3 av kostnadene i prosjektets første fase.

""

Hva er CO₂-håndtering/CCS?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 ,

Europakart som viser prosjektet Langskip

Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om det fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip, som ble lagt frem i Meld. St. 33 (2019–2020).

Aktuelt nå

'

Søknad om lagring av CO2 på sokkelen

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Departementet vil behandle de innkomne søknadene og tildele areal etter lagringsforskriften i løpet av første halvår 2022.

'

Første besøk til Northern Lights-anlegget i Øygarden for en olje- og energiminister

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøkte Northern Lights sitt anlegg i Øygarden 2. november, hvor det bygges en mottaksterminal for CO2-en som skal lagres på norsk sokkel som en del av Langskip-prosjektet. — Et stjerneeksempel på at vi bygger nye næringer på kompetansen vi har bygget opp i olje- og gassvirksomheten, sier Mjøs Persen.

Siste nytt om temaet