CO2-håndtering

Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv.

Co2 håndtering symbol

Fangst, transport og lagring av CO₂

For å finne ut hvordan en kan nå ambisjonen om et fullskala CO₂-håndteringsanlegg i Norge, er det gjennomført idéstudier, mulighetsstudier og konseptstudier.

""

Hva er CO₂-håndtering/CCS?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 ,

CCS_illustrasjon

CO₂-håndtering i Norge

CCS (Carbon Capture and Storage) handler om fangst, transport og lagring av CO2. Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast.

Aktuelt nå

Europakart som viser prosjektet Langskip

Regjeringa lanserer "Langskip" for fangst og lagring av CO2 i Noreg

– Langskip er ein milepæl i industri- og klimasatsinga til regjeringa. Prosjektet vil kutte utslepp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobbar, seier statsminister Erna Solberg. – Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Med dette kuttar vi utsleppa, ikkje utviklinga, seier olje- og energiminister Tina Bru.

Forside stortingmelding - Langskip

Meld.St. 33 (2019-2020)

Langskip – fangst og lagring av CO2 — Førebels utgåve

Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om korleis dei vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Noreg. Prosjektet har fått namnet "Langskip".

Siste nytt om temaet