Energi

CO2-håndtering

Ulike regjeringer har jobbet med å realisere et fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Norge. Stortinget godkjente Solberg-regjeringens fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Meld. St. 33 (2019–2020) 'Langskip – fangst, transport og lagring av CO2' i statsbudsjettet for 2021. Totalt skal det investeres 25,1 mrd. kroner i prosjektet. Staten vil dekke om lag 2/3 og industrien vil dekke om lag 1/3 av kostnadene i prosjektets første fase.

""

Hva er CO₂-håndtering/CCS?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 ,

Europakart som viser prosjektet Langskip

Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om det fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip, som ble lagt frem i Meld. St. 33 (2019–2020).

Aktuelt nå

Tidløs lenkeplakat av CO2-lagring.

Letetillatelse etter CO2-lagringsforskriften

Kongen i statsråd tildelte 11. november 2022 en ny letetillatelse etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.

'

Statsbudsjettet 2023

3,58 milliardar kroner til framleis satsing på Langskip

Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av ny teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og foreslår å løyve 3,58 milliardar kroner til det største klimaprosjektet i industrien – Langskip.

Siste nytt om temaet