Energi

CO₂-håndtering

CO₂-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO₂ fra for eksempel industriprosesser, kraftproduksjon eller produksjon av hydrogen. Norske myndigheter fremmer CO2-håndtering som et viktig bidrag til å nå temperaturmålet i Parisavtalen og vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO₂ på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag kan søke Olje- og energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetenes behov.

""

Hva er CO₂-håndtering/CCS?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 ,

Europakart som viser prosjektet Langskip

Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om det fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip, som ble lagt frem i Meld. St. 33 (2019–2020).