CO2-håndtering

Regjeringa satsar breidt på CO2-handtering. Hovudmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar.

CCS_illustrasjon

CO2-håndtering i Norge

CCS (Carbon Capture and Storage) handler om fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv løsning for fangst og lagring av CO2 i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

""

Forskning på CO2-handtering

CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og demonstrasjon av teknologiar for fangst, transport og lagring av CO2. I tillegg er det etablert to forskningssentre for miljøvenleg energi (FME) innan CO2-fangst og -lagring.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen viderefører planlegging av demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2

Regjeringen har i dag lagt fram status for det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 og foreslår en tilleggsbevilgning på 80 mill. kroner i 2018. Bevilgningen til demonstrasjonsprosjektet blir dermed 280 mill. kroner, inkludert overførte midler fra 2017. Forslaget til bevilgning for 2018 vil dekke forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg.

Fostervold besøkte teknologisenteret på Mongstad

Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) innledet tirsdag under milepælsmarkeringen ved teknologisenteret på Mongstad (TCM). Fostervold presenterte regjeringens nylig framlagte strategi for CO2-håndtering.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2014–2015)

Se kapittel 4: Regjeringas strategi for arbiedet med CO2-handtering

Til toppen