Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

Sporbarhet i matproduksjonen

Rask tilgang til riktige opplysninger er avgjørende for effektiv tilbaketrekking av matvarer som ikke er trygge, for å unngå at de når forbrukerne. Kravet til sporbarhet er en hjørnestein i lovgivningen. Sporingsopplysninger kan også gi grunnlag for målrettet og nøyaktig informasjon til forbrukerne om maten.

Genmodifisert mat

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder, eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Drikkevann

Norge har rik tilgang på gode vannkilder. De fleste nordmenn har tilgang på drikkevann av god kvalitet fra sitt vannverk. Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nye regler om merking av mat

Fra 13. desember 2014 blir det nye regler om merking av mat i Norge. Det nye regelverket om matinformasjon skal gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder.

Nytt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

I dag åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie det nye nasjonale senteret for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskolen i Bergen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Til toppen