Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

Sporbarhet i matproduksjonen

Rask tilgang til riktige opplysninger er avgjørende for effektiv tilbaketrekking av matvarer som ikke er trygge, for å unngå at de når forbrukerne. Kravet til sporbarhet er en hjørnestein i lovgivningen. Sporingsopplysninger kan også gi grunnlag for målrettet og nøyaktig informasjon til forbrukerne om maten.

Genmodifisert mat

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder, eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Drikkevann

Norge har rik tilgang på gode vannkilder. De fleste nordmenn har tilgang på drikkevann av god kvalitet fra sitt vannverk. Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet