Maritime næringer

Skipsfart er en av Norges eldste næringaktiviteter og sysselsetter i dag rundt 90 000 personer og skaper verdier for til sammen 140 mrd kroner

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Regjeringens havpolitikk

OECD anslår at det vil skapes 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskaping vil dobles innen 2030.

Regjeringens maritime strategi

Maritim næring

Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs hele kysten.

Ein illustrasjon av eit autonomt skip

Autonome skip

Automatisering av system på skip er allerede i økende bruk, og Norge er ledende på feltet med flere opprettede testområder langs kysten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eit bilete av ein solnedgang

Milliardpotensial i havet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

To kraner og eit industribygg med blå himmel bak

30 millioner kroner til havteknologi

Sjømatbedrifter og maritime bedrifter over hele landet kan søke om penger til å teste ny teknologi og nye løsninger.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Endringer i eksportkredittloven

Endringene innebærer at Eksportkreditt Norge kan gi lån for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge.

Regjeringens havstrategi: Ny vekst, stolt historie

«Regjeringen vil bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene»

Kontakt

Maritim avdeling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen