Maritime næringer

Norge er blant verdens ledende maritime nasjoner. I dag er ca 110 000 mennesker direkte sysselsatt i maritime bedrifter i alle landets fylker, og verdiskapingen fra maritim sektor gir et betydelig bidrag til BNP, om lag 8,4%. Mens nasjoner i hovedsak har sin styrke innenfor ett eller to maritime områder, er det norske miljøet blant de mest komplette i bredden av tjenester, produkter og ekspertise. Et viktig grunnlag for å opprettholde og videreutvikle våre sterke maritime sektorer er at norske skip eies og drives fra Norge.

Nett-tv

Regjeringens maritime strategi

Ny maritim strategi:

Vil styrke maritim konkurransekraft

Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi.

Illustrasjon av regjeringens havtrategi, viser skip, fiskefartøy og oljeplattformer

Regjeringens havstrategi:

Regjeringen vil skape flere blå jobber

– Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet. Dette er en strategi for fremtidens jobber, sier statsminister Erna Solberg

To ferger i havna utenfor Aker Brygge i Oslo

Forordning om båtpassasjerers rettigheter

Ny forordning om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei trer i kraft fra 1. juli.

Aktuelt nå

Evaluering av vestpåbudet

Flere bruker flytevest etter innføring av vestpåbudet. Det er imidlertid for tidlig å påvise effekt på antall dødsulykker, viser en ny rapport.

Miljøregler for polare farvann i havn

Nå er siste brikken i polarkoden på plass. I dag vedtar FN sjøfartsorganisasjons de nye reglene, tilpasset forholdene i polare farvann.

Vil gjere det enklare å bygge skip i Noreg

Nye reglar kan gi norske verft fleire kontraktar om å bygge skip.

Alle saker om Maritime næringer

Dokumenter

Utredning av tilskuddsordning for kondemnering av skip

Propel AS, i samarbeid med Vista Analyse, har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartemenetet utført en utredning av en tilskuddsordning for kondemnering av skip. Utredningen er en oppfølgning av tiltakspunktet ” Regjeringen vil utrede en vrakpantordning for norsk –registrerte skip” i Sundvollen – erklæringen.

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen (NIS-utvalget).