Maritime næringer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Norge er blant verdens ledende maritime nasjoner. I dag er ca 110 000 mennesker direkte sysselsatt i maritime bedrifter i alle landets fylker, og verdiskapingen fra maritim sektor gir et betydelig bidrag til BNP, om lag 8,4%. Mens nasjoner i hovedsak har sin styrke innenfor ett eller to maritime områder, er det norske miljøet blant de mest komplette i bredden av tjenester, produkter og ekspertise. Et viktig grunnlag for å opprettholde og videreutvikle våre sterke maritime sektorer er at norske skip eies og drives fra Norge.

Nett-tv

Ny maritim strategi:

Vil styrke maritim konkurransekraft

Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi.

Forordning om båtpassasjerers rettigheter

Ny forordning om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei trer i kraft fra 1. juli.

Rapportering til IOPC Funds og HNS-fondet

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig havstrategi. Strategien skal legges frem våren 2017.

Aktuelt nå

Evaluering av vestpåbudet

Flere bruker flytevest etter innføring av vestpåbudet. Det er imidlertid for tidlig å påvise effekt på antall dødsulykker, viser en ny rapport.

Miljøregler for polare farvann i havn

Nå er siste brikken i polarkoden på plass. I dag vedtar FN sjøfartsorganisasjons de nye reglene, tilpasset forholdene i polare farvann.

Vil gjere det enklare å bygge skip i Noreg

Nye reglar kan gi norske verft fleire kontraktar om å bygge skip.

Flere saker om Maritime næringer

Dokumenter

Utredning av tilskuddsordning for kondemnering av skip

Propel AS, i samarbeid med Vista Analyse, har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartemenetet utført en utredning av en tilskuddsordning for kondemnering av skip. Utredningen er en oppfølgning av tiltakspunktet ” Regjeringen vil utrede en vrakpantordning for norsk –registrerte skip” i Sundvollen – erklæringen.

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen (NIS-utvalget).

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.