Maritime næringer

Skipsfart er en av Norges eldste næringaktiviteter og sysselsetter i dag rundt 90 000 personer og skaper verdier for til sammen 140 mrd kroner

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Regjeringens havpolitikk

OECD anslår at det vil skapes 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskaping vil dobles innen 2030.

Regjeringens maritime strategi

Maritim næring

Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs hele kysten.

Ein illustrasjon av eit autonomt skip

Autonome skip

Automatisering av system på skip er allerede i økende bruk, og Norge er ledende på feltet med flere opprettede testområder langs kysten.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde maritim næring

4. desember 2020

Regjeringen varsler nye grep for å sikre grønn omstilling i skipsfarten

Regjeringens nye stortingsmelding om maritim politikk ble lansert 4. desember 2020.

Eit bilete av ein solnedgang

Milliardpotensial i havet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Maritim avdeling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo