Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Ankenemnda vil ha følgende sammensetning i perioden 1. mars 2015 ut 2015:

  • Trygderettens leder Knut Brofoss, leder
  • Jon Evang, vara for leder
  • Advokat Gerd Egede-Nissen, medlem NHO
  • Advokat Kristin Bomo, medlem LO
  • Nils Kristian Sveaas, varamedlem NHO
  • Mai Vo, varamedlem LO 

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Kontaktinformasjon

NAV Klageinstans Oslo og Akershus
Postboks 7028 St. Olavs plass 
0130 Oslo

Telefon: 21 07 17 30

E-post: nav.klageoganke.osloogakershus@nav.no