Seksjon for beredskap og sikkerhet

Seksjonen har ansvar for å samordne departementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet.