Konkurransepolitisk avdeling

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvaret for gjennomføringen av konkurransepolitikken.

Ekspedisjonssjef Steinar Undrum, tlf. 22 24 48 16 

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Det innebærer blant annet ansvar for:

 • Utforming av den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.
 • Gjennomføring av EØS-avtalens konkurranseregler, regler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte i norsk rett
 • Behandle klager etter:
  • Konkurranseloven
  • Lov om offentlige anskaffelser (ESA-klagesaker)
  • Lov om offentlig støtte (ESA-klagesaker)
  • Lov om formidling av landsdekkende posttjenester
 • Etatsstyring av Konkurransetilsynet, inkludert sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
 • Å bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for offentlige anskaffelser

  Seksjon for offentlige anskaffelser har ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlige anskaffelser.

 • Seksjon for konkurransepolitikk

  Seksjon for konkurransepolitikk har ansvar for konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS-konkurranseloven, og internasjonal politikk og regelverksutvikling på konkurranseområdet.

 • Seksjon for offentlige støtte

  Seksjon for offentlige støtte har ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlig støtte. Seksjonen har ansvaret for oppfølging av notifikasjoner, rapportering, koordinering og informasjon i tilknytning til regelverket for offentlig støtte i EØS. Når det gjelder internasjonalt samarbeid, følger seksjonen opp dette i EØS og WTO.