Ekspedisjonssjef Morten Berg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

E-post: morten.berg@nfd.dep.no

Næringspolitisk avdeling