Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 161-164 av 164 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - Ny forskrift om føring av GAB-registeret

  05.07.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet foreslår å avløse forskrift 28 april 1987 nr. 369 om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB-registeret) - «GAB-forskriften» - med ny forskrift. Forskriften er gitt i medhold av lov 23 juni 1978 nr. 70 om

  Høringsfrist: 25.10.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endringer i plan- og bygningsloven - tidsfrister i planbehandlingen

  04.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sendte 4. mars 2002 ut høringsnotat med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer frister for kommunenes behandling av reguleringsforslag og frist for berørte myndigheters innsigelse til

  Høringsfrist: 17.04.2009 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

  01.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Høring Miljøverndepartementet har sendt ut på høring kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Høringsbrev

  Høringsfrist: 28.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Genmodifiserte organismer - høring

  23.10.2001 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet ber om høringsuttalelser på nytt direktiv om utsetting av genmodifiserte organismer i EU. Høringsfristen er 17. desember 2001. (23.10.01)

  Høringsfrist: 17.12.2001 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen