Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Les mer om lovarbeidet på Stortingets nettsted

Departementsvis oversikt over noen av de viktigste endringene i lover og forskrifter fra 1. januar 2020

Viser 7461-7480 av 7751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-25/1994 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - foreløpige kvoter for 1994.

  (16.02.1994)

  16.02.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-25/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/02902 16.02.1994 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank m.fl. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - foreløpige kvoter for 1994.

 • M-16/1994 - Produksjonstillegg i jordbruket -utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.07.93

  (04.02.1994)

  04.02.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/01367 04.02.1994 Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommuner, landbruksforvaltningen Produksjonstillegg i jordbruket -utbetaling for søknadsomgangen

 • M-7/1994 - Avløserordningen, ny versjon av skjema M-367

  (13.01.1994)

  31.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00218 31.01.1994 Til alle Fylkesmenn, Landbruksavd., Landbrukskontorene Avløserordningen, ny versjon av skjema M-367 Vedlagt følger ny versjon av M-367. Vi

 • M-14/1994 - Ny forskrift om tilskott til organisert beitebruk

  (28.01.1994)

  28.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00971 28.01.1994 Til alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Norsk Sau- og Geitalslag Tiltaksfond

 • M-12/1994 - Areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr - reduksjon ved svak drift (§ 4.3)

  (28.01.1994)

  28.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00670 28.01.1994 Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også bestille pr. telefon. E-post:

 • M-13/1994 - Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1994 (kap. 1140 og kap. 1142)

  (25.01.1994)

  25.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00870 25.01.1994 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1994 (kap. 1140 og kap. 1142)

 • M-11/1994 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

  (18.01.1994)

  18.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1994 Saksnr. 1994/00444 18.01.1994 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, Omsetningsrådet m. fl. Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, frakttilskudd for frukt, tilskudd til fruktlager og

 • M-6/1994 - Delegasjon og retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier

  (18.01.1994)

  18.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00216 18.01.1994 Til alle veterinærer Delegasjon og retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier Delegasjon Fylkesveterinæren er fra 4.

 • M-10/1994 - Endring av forskrift om tilskott til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfor

  (17.01.1994)

  17.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00431 17.01.1994 Til Norges pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Styringsgruppa for tilskott til pelsdyrforlag Endring av forskrift

 • M-2/1994 - Tilskott til rydding av frukttrefelt 1994

  (13.01.1994)

  13.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00040 13.01.1994 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1994 Ved jordbruksoppgjeret i 1993 blei det sett av

 • M-78/1993 - Sammenslåing av forskrift for tilskott til leplanting og forskrift for tilskott til tekniske miljøtiltak i landbruket

  (12.01.1994)

  12.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-78/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13433 12.01.1994 Til alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, kommuner Kopi: Statens Landbruksbank, SFFL Sammenslåing av forskrift for tilskott til leplanting

 • M-9/1994 - Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1994

  (12.01.1994)

  12.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00377 12.01.1994 Til Fylkesmennene Landbruksavdelingen Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1994 Landbruksdepartementet har bestemt at 20% av brutto

 • M-76/1993 - Ny forskrift om Iandbruksvikarvirksomhet

  (10.01.1994)

  10.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-76/1993 Saksnr. 1993/13408 10.01.1994 Til Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landbruksforvaltningen i kommunen, Avløserlagene Ny forskrift om Iandbruksvikarvirksomhet Vedlagt følger ny forskrift om landbruksvikarvirksomhet. (Ikke

 • M-1/1994 - Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1994

  (10.01.1994

  10.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00036 10.01.1994 Til Fylkesmannens landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for

 • M-3/1994 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

  (05.01.1994)

  05.01.1994 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1994 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1994/00042 05.01.1994 Til alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen og alle kommuner Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

 • M-80/1993 - Forskrift om jordbruksfrø

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-80/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13443 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. Forskrift om jordbruksfrø Vedlagt følger et eksemplar

 • M-79/1993 - Forskrift om hagebruksfrø

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-79/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13442 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. Forskrift om hagebruksfrø Vedlagt følger et eksemplar

 • M-81/1993 - Forskrift om såkorn

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-81/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13446 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. (Forskriften er utgått) Forskrift om såkorn Vedlagt

 • M-74/1993 - Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag

  (28.12.1993)

  28.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-74/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13216 28.12.1993 Til: Fylkesmannens, Landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag Dette rundskrivet

 • M-71/1993 - Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01.1994

  (27.12.1993)

  27.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-71/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12425 27.12.1993 Til Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunen, landbruksforvaltningen Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01.1994 I