Høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2021