Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Forkortelser

CGIAR Consultative Group on international Agricultural Research

CITES Convention on International Trade in Endangered Species

DN Direktoratet for naturforvaltning

EC European Court Reports

EMK Den europeiske menneskerettskonvensjon

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nation

GBIF Global Biodiversity Information Facility

HI Havforskningsinstituttet

ICES International Council for the Exploration of the Sea

ILO International Labour Organization

IMO International Maritime Organization

IUC UNEPs Information Unit for Conventions

IUCN The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

IWC International Whaling Commission

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

NAMMCO North Atlantic Marine Mammal Commission

NASCO North Atlantic Salmon Conservation Organization

NGB Nordisk genbank

NGU Norges geologiske undersøkelse

NINA Norsk institutt for naturforskning

NOF Norsk Ornitologisk Forening

NSI Nordisk Samisk Institutt

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat

OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic (Oslo-Pariskonvensjonen)

PSSA Particularly Sensitive Sea Area

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SNO Statens naturoppsyn SSB Statistisk sentralbyrå UNEP United Nations Environment Programme

UNESCO United Nation Educational, Scientifical and Cultural Organization

WHC World Heritage Convention

WHO World Health Organization

WIPO World Intellectual Property Organization

WTO World Trade Organization

WWF World Wildlife Fund

Til dokumentets forside