Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om forholdet til Stortinget

Til innholdsfortegnelse

Forord

Dette heftet tar for seg noen av de spørsmålene som oppstår i forholdet mellom regjeringen og Stortinget. Også forholdet til Stortingets eksterne kontrollorganer omtales kort. Det er videre tatt inn en beskrivelse av hvordan Stortinget arbeider.

Formålet med heftet er å gi en praktisk veiledning til ansatte i departementene. Temaene er valgt ut på grunnlag av de spørsmålene som Statsministerens kontor hyppigst mottar fra departementene.

Heftet tar ikke sikte på å gi en uttømmende fremstilling av de statsrettslige temaene som omtales. Til bruk for lesere som ønsker å sette seg nærmere inn i statsrettslige spørsmål, er det i et vedlegg til heftet tatt inn en liste over alminnelig statsrettslig litteratur.

Heftet er utarbeidet ved Statsministerens kontor og vil bli oppdatert på Statsministerens kontors hjemmeside på www.regjeringen.no.

Dette heftet må ses i sammenheng med heftene «Om statsråd», publikasjonskode B-0501 B, og «Om r-konferanser», publikasjonskode B-0504 B.

Nina Frisak

regjeringsråd

Ajourført pr. oktober 2015

Til toppen
Til dokumentets forside