Tidslinje - strømstøtte til husholdningene

Regjeringen har siden desember 2021 gitt strømstøtte til husholdninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene.

 • 2023

  • Strømstønad til husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk (tirsdag 20. juni 2023)

   Olje- og energidepartementet har i dag vedtatt en forskrift som inkluderer husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk med privat strømnett i strømstønadsordningen.

   Les mer:

  • Mer treffsikker strømstønadsordning til husholdningene (torsdag 11. mai 2023)

   I forbindelse med revidert budsjett foreslås det at strømstønaden fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, og at ordningen forlenges ut 2024.

   Les mer:

  • Høring av forslag om endringer i strømstønadsordningen for husholdninger (tirsdag 7. mars 2023)

   Olje- og energidepartementet  sender forslag om endringer i strømstønadsloven med forskrifter på høring. Formålet med endringene er å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker.

   Det foreslås at beregningen av strømstønad skal basere seg på spotprisen time for time, og at denne endringen skal gjelde fra og med strømforbruk i september 2023.

   Det foreslås videre at stønadsgraden økes til 90 prosent alle måneder fra og med forbruk i juni 2023. Departementet foreslår at ordningen forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2024. Det foreslås i tillegg enkelte andre justeringer i regelverket.

   Les mer:

  • Regjeringen vil gi strømstøtte til husholdningskunder av nærvarmeanlegg (lørdag 18. februar 2023)

   Regjeringen vil etablere en søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm, slik at også denne gruppen kan motta støtte til oppvarming.

   Les mer:

  • Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen (onsdag 15. februar 2023)

   Regjeringen foreslår flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger for å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Det foreslås at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året og at ordningen forlenges ut hele 2024.

   Les mer:

  • Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsbolig (onsdag 8. februar 2023)

   Olje- og energidepartementet fastsetter endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, som på nærmere vilkår inkluderer de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger. Endringene innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023.

   Les mer:

 • 2022

  • Foreslår for Stortinget å forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023 (fredag 11. november 2022)

   I tråd med regjeringens forslag i statsbudsjett, foreslås en lovendring for å forlenge stønadsordningen for husholdninger ut 2023. Forslaget fremmes som en lovproposisjon til Stortinget.

   Les mer:

  • Regjeringen vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023 (torsdag 6. oktober 2022)

   Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023 i statsbudsjettet for 2023. Når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), har regjeringen foreslått at staten skal betale 90 prosent fra september 2022 til  mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

   Les mer:

  • Regjeringen foreslår å øke strømstøtten fra september (fredag 30. september 2022)

   Regjeringen foreslår å forsterke ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser. Fra september foreslås det at kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 80 prosent til 90 prosent.

   Les mer:

  • Strømstøtteordningen forlenges med ett år (torsdag 10. mars 2022)

   Regjeringen foreslo å forlenge strømstøtteordningen for husholdninger til og med mars 2023. 

   Les mer:

  • Regjeringen innfører strømstønad til borettslag og sameier (fredag 21. januar 2022)

   Olje- og energidepartementet fastsatte en forskrift slik at borettslag og sameier også kunne inkluderes i strømstønadsordningen. 

   Les mer:

  • Regjeringen oppjusterer sikringsordningen (lørdag 8. januar 2022)

   Regjeringen forsterket ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Kompensasjonsnivået i ordningen ble økt fra 55 til 80 prosent. 

   Les mer:

 • 2021

  • Endret stønadsordning for husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (onsdag 22. desember 2021)

   Etter forhandlinger i Stortinget ble regjeringspartiene enige med SV om at staten skulle kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt er over 70 øre per kilowattime eksl. mva. for en måned. 

   Les mer:

  • Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte (lørdag 11. desember 2021)

   Regjeringen introduserte for første gang den midlertidige ordningen med strømstøtte til husholdningene. Det ble foreslått at de skulle få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skulle gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. 

   Forslaget ble sendt som proposisjon til Stortinget 16. desember 2021.  

    

    

   Les mer: