Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

Kosthold og ernæring

Hovedmålene i ernæringspolitikken er å fremme gode kostholds- og måltidsvaner, forebygge kostholdsrelaterte sykdommer og sikre at mat og drikke er helsemessig trygg.

Drikkevann

Norge har rik tilgang på gode vannkilder. De fleste nordmenn får drikkevann av god kvalitet fra sitt vannverk. Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav.

Næringsmiddelhygiene

Næringsmiddelhygiene vil si tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg når den spises.

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo