Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Sjømatindustrimeldingen

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker la 13. november 2015 fram stortingsmeldingen om en konkurransekraftig sjømatindustri. Følg saken her.

Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i framtiden.

Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. Følg saken her:

Relaterte tema

Aktuelt nå

Utviklingskonsesjoner

Vil ha fortgang i teknologiutvikling

Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere oppdrettere skal satse på ny teknologi.

Lengre kvalifiseringsperiode for forhøyet krabbekvote

Regjeringen har forlenget kvalifiseringsperioden for forhøyet kongekrabbekvote frem til 1. april 2016 for fartøyeiere som etablerte seg i perioden 1. mai til 31. desember 2015.

48 millioner kroner til bedre fiskerihavner

Regjeringen vil utbedre kommunale fiskerihavner og foreslår å bruke 48 millioner kroner på nye tiltak. Totalt vil regjeringen bruke 68 millioner kroner på utbygging og vedlikehold av fiskerihavner.

Flere saker om Fiskeri og havbruk

Dokumenter

Meld. St. 10 (2015–2016)

Sjømatindustrimeldingen

Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge.

Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett

Rapport til Nærings- og fiskeridepartementet - 1. november 2015

Kontakt

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo