Ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Slik gir du innspill til strategien.

Vi opplever et stort engasjement for arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi, og er opptatt av at alle skal kunne gi oss innspill.

Vi er blant annet interessert i å vite om

  • Forventninger til strategien
  • Er det drivkrefter og utviklingstrekk som vil påvirke samfunnet generelt, og som strategien bør ta høyde for?
  • Hva er de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover?
  • Hvordan kan regjeringen bidra til å løse disse utfordringene gjennom denne strategien? Kom gjerne med konkrete forslag til tiltak.

Du kan sende innspill til strategien på e-post til digitaliseringsstrategi@kdd.dep.no

Frist for innspill til strategien er den 30. november 2023.

Innkomne innspill vil publiseres på denne siden.