FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FN70: En ny dagsorden

"FN70: En ny dagsorden" ble lansert på et åpent møte av utenriksministeren. Formålet er å se på hva FN har oppnådd gjennom sine 70 år, hvilke globale utfordringer FN står ovenfor og hvordan Norge kan bidra til å forbedre FN.

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle.

FN, kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Øker støtten til FNs arbeid med menneskerettigheter

Norge gir 90 millioner kroner til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette er en økning på ti millioner fra i fjor.

Bærekraftige utviklingsmål

Arbeidet med utforming av nye globale bærekraftige utviklingsmål post 2015 er et hovedtema for FNs generalforsamling.

Innlegg i FNs menneskerettighetsråd

Ansikt til ansikt med vold og ekstremisme må vi stå ved de verdiene ekstremistene vil ødelegge, sa statssekretær Pedersen i sitt innlegg 2. mars.

Flere aktuelle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,