FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Norges prioriteringer til FNs 69. generalforsamling

FNs 69. generalforsamling ble innledet 22. september med en høynivåuke. I år var det en spesialsesjon om befolkning og utvikling.

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle.

FN, kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Ein ny dagsorden for FN

Utanriksminister Børge Brende inviterte tysdag 17. februar til ein diskusjon om korleis FN skal møte nye globale utfordringar.

Bærekraftige utviklingsmål

Arbeidet med utforming av nye globale bærekraftige utviklingsmål post 2015 er et hovedtema for FNs generalforsamling.

Stort steg for miljøarbeidet

FNs første miljøforsamling hadde rekordstor deltakelse. FN øker innsatsen mot forurensing, forsøpling og miljøkrim.

Flere aktuelle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,