Seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk

Seksjonen har forvaltningsansvar for profesjonsutdanninger, profesjonsforskning, instituttpolitikk og regionale forskningsfond. Seksjonen skal legge til rette for økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv, og bidra til tettere kobling mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og livslang læring.
Til toppen