Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.
 • Søknad om etablering og endring av konsernstruktur

  26.02.2015 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 17. juni 2014 fra DNB til Finanstilsynet om endring av konsernstruktur i forbindelse med opprettelse av DNB Invest Sweden AB, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken i brev til departementet 15. januar 2015.

 • Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester

  04.12.2014 Konsesjon Samferdselsdepartementet

  Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester.

 • Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

  26.11.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Wikborg Rein & Co v/Cecilie Kvalheim Postboks 1513 Vika 0117 OSLO Vår ref 14/4195 IRR Dato 26.11.2014 Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. på vegne av NorgesGruppen ASA

 • Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

  30.10.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  SIX x-clear Ltd P.O. Box 1758 CH-8021 Zurich Switzerland Vår ref 14/2746 Dato 30.10.2014 Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge Finansdepartementet viser til søknad fra SIX x-clear Ltd (søker) om tillatelse til å drive

 • Nordland Infrastruktur AS - søknad om unntak fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser

  30.09.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Vår ref 14/3389 Dato 30.09.2014 Nordland Infrastruktur AS - søknad om unntak fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser Det vises til søknad fra advokatfirmaet BA-HR DA på vegne av

 • Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

  23.09.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  European Commodity Clearing AG Daniel Fichtner Augustusplatz 9, 04109 Leipzig Germany Vår ref 14/746 Dato 23.09.2014 Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart Finansdepartementet viser til søknad i brev 4. februar 2014 fra European

 • Norexeco ASA - tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked

  11.09.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 4 første ledd gir Finansdepartementet Norexeco ASA tillatelse til å drive regulert marked.

 • OBOS Banken AS - anmodning om endring av vilkår

  18.06.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Oslo bolig- og sparelag Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO Vår ref 13/539 - Dato 18.06.2014 OBOS Banken AS - anmodning om endring av vilkår Finansdepartementet viser til Finansdepartementets vedtak 21. mai 2013 med vilkår som setter

 • Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

  27.02.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd gis BKK Energitjenester AS dispensasjon fra kravet om konsesjon i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 for å drive den omsøkte finansieringsvirksomheten.

 • Tillatelse til å etablere forretningsbank mv.

  20.12.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Advokatfirmaet Wiersholm as Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Vår ref: 13/5139 Dato 20.12.2013 Tillatelse til å etablere forretningsbank mv. Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av AlfaB Prosjekt AS 31. mai 2013, søknad fra

 • Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank

  02.10.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Kvale Advokatfirma DA Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Vår ref 13/2805 Dato 02.10.13 Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank Det vises til søknad 5. april 2013 til Finanstilsynet, hvor det på vegne av Nes

 • Anbud - drift av helikopterruta Verøy - Bodø

  05.09.2013 Anbud Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut anbud på ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august 2014 - 31. juli 2019. Anbudet er lyst ut i EØS-området og helikopterselskap fra alle EØS-land er invitert til å levere anbud.

 • Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank og finanskonsern

  28.06.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Wiersholm Mellbye & Bech Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Vår ref 13/1279 GKB Dato 28.06.2013 Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank og finanskonsern Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av CIK AS 12. juli 2012, til

 • Søknad om tillatelse til å etablere OBOSBanken AS

  21.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  OBOS Hovedkontor Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO Vår ref 13/539 – JGH/IJR Dato 21.05.13 Søknad om tillatelse til å etablere OBOSBanken AS Det vises til søknad ved brev 21. november 2012 fra OBOS, og tilråding fra Finanstilsynet 30. januar

 • Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

  08.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Kvale Advokatfirma DA Postboks 1752 Vika 0122 Oslo Vår ref 13/1568 MaI Dato 08.05.2013 Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 6. mars 2013 fra Sunndal Sparebank, hvor det søkes om

 • Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

  08.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Kvale Advokatfirma DA Postboks 1752 Vika 0122 Oslo Vår ref 13/1442 MaI Dato 08.05.2013 Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 27. februar 2013 fra Aasen Sparebank, hvor det søkes om

 • Tillatelse til sammenslåing - Bø Sparebank og Seljord Sparebank

  02.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Advokatfirmaet Selmer DA Pb. 1324 Vika 0112 OSLO Vår ref 12/5250 - JGH Dato 02.05.2013 Tillatelse til sammenslåing - Bø Sparebank og Seljord Sparebank Finansdepartementet viser til søknad 2. november 2012 på vegne av Bø Sparebank og Seljord

 • Melding om fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB, og søknad om tillatelse til å etablere filial i Sverige

  30.04.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4272 - 30.04.2013 Melding om fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB, og søknad om tillatelse til å etablere filial i Sverige Finansdepartementet viser til brev 1. februar

 • Søknad om erverv av kvalifisert eierandel

  26.04.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til søknad fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) av 16. januar 2013 om å øke sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

 • Søknad om erverv av kvalifisert eierandel mv.

  26.04.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til søknad fra Sparebanken Hedmark av 23. januar 2013 om å øke sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

 • Side 3 av 16
 • Side 3 av 16