Høringsuttalelser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene kan du laste ned via lenken. (Dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelsen.)

 

Akademikerne (24.09.2008)

Ammehjelpen (28.08.2008)

Arbeidsgiverforeningen Spekter (28.08.2008)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (05.09.2008)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (05.09.2008)

Aust-Agder fylkeskommune (24.09.2008)

Ballangen kommune (17.07.2008)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (02.09.2008)

Barneombudet (05.09.2008)

Bedriftsforbundet (04.09.2008)

Bergen kommune (06.10.2008)

Bibliotekarforbundet (05.09.2008)

Coop Norge AS (05.09.2008)

Delta Kappa Gamma International Society, Norge (01.09.2008)

Den norske advokatforening (05.09.2008)

Den Norske Jordmorforening (16.09.2008)

Drammen kommune  vedlegg (27.08.2008)

Eid kommune (01.09.2008)

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (02.09.2008)

Fjell kommune (28.08.2008)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (06.10.2008)

Forskerforbundet (29.08.2008)

Forskningsrådet (02.09.2008)

Fredrikstad kommune (28.08.2008)

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (16.09.2008) 

Hedmark fylkeskommune  vedlegg  vedlegg (02.09.2008)

Helse- og omsorgsdepartementet (02.09.2008)

Horten kommune (17.07.2008)

HR-Norge (05.09.2008)

Høgskolen i Bodø (26.06.2008)

Høgskolen i Telemark (02.09.2008)

JussBuss (24.09.2008) 

Justis- og politidepartementet (05.09.2008)

Kirkerådet (04.09.2008)

Kommunesektrorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) (06.10.2008)

Kultur- og kirkedepartementet (27.08.2008)

Kunnskapsdepartementet (06.10.2008)

Kvinnefronten (29.08.2008)

Kvinnegruppa Ottar (05.09.2008)

Kvinner på tvers (02.09.2008)

Kvinneuniversitetet Nord (27.08.2008)

Landsorganisasjonen i Norge (06.10.2008)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (05.09.2008)

Lindås kommune (17.07.2008)

Nasjonalt kompetansesenter for amming (19.08.2008)

NITO (28.08.2008)

Nordland fylkeskommune (17.07.2008)

Norges bygdekvinnelag (05.09.2008)

Norges Kvinne- og Familieforbund (28.08.2008)

Norgesunionen av soroptimister (02.09.2008)

Norsk kvinnesaksforening (05.09.2008)

Norsk sykepleierforbund (26.06.2008)

Norsk Tjenestemannslag (19.08.2008)

Næringslivets Hovedorganisasjon (24.09.2008)

Oslo kommune (06.10.2008)

Presteforeningen (06.10.2008)

Rendalen kommune (05.09.2008)

Rødt (05.09.2008)

Sametinget (02.09.2008)

SAMFO (02.09.2008)

Sandnes kommune (24.09.2008)

Sarpsborg kommune (01.09.2008)

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (04.09.2008)

Senterkvinnene (01.09.2008)

Skattedirektoratet (05.09.2008)

Skattetatens likestillingsutvalg (10.09.08)

Skolenes landsforbund (27.08.2008)

Surnadal kommune (04.09.2008)

Sørum kommune (17.07.2008)

Sør-Varanger kommune  (26.06.2008)

Telemark fylkeskommune (19.08.2008)

Troms fylkeskommune (17.07.2008)

Trondheim kommune (28.08.2008)

Unio (28.08.2008)

Utdanningsforbundet Oslo (28.08.2008)

Vefsn kommune (27.08.2008)

Våler kommune (17.07.2008)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (06.10.2008)

Øvre Eiker kommune (26.06.2008)